Điện lực Gò Vấp mời thầu: Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối của Điện lực Gò Vấp năm 2009

Email In PDF.

Bên mời thầu:  Điện lực Gò Vấp

Hình thức lựa chọn nhà thầu:  Đấu thầu rộng rãi trong nước

GT: Xây dựng hoàn chỉnh phần điện, đào và tái lập mương cáp và mua bảo hiểm công trình

Thuộc dự án:  Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối của Điện lực Gò Vấp năm 2009

Nguồn vốn:  ĐTXD năm 2010

Thời gian bán HSMT:  từ  08 giờ 00 ngày 30/7/2010 đến 09 giờ 30 ngày 13/8/2010 (trong giờ hành chính)

ĐĐ:  Ban QLDA Công ty Điện lực Gò Vấp, số 5/5 đường Nguyễn Văn Lượng, phường 16, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 22164245-0943778868  ;  Fax:  (08) 39858633

Giá bán:  900.000 đồng

Thời điểm đóng thầu:  09 giờ 30 ngày 13/8/2010

Theo moithau.vn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: