Điện lực Thái Nguyên thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc mời thầu: Đường dây 110KV cấp điện cho Nhà máy xi măng Quán Triều- tỉnh Thái Nguyên

Email In PDF.

Bên mời thầu:  Điện lực Thái Nguyên thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc

Hình thức lựa chọn nhà thầu:  Đấu thầu rộng rãi trong nước Thuộc dự án:  Đường dây 110KV cấp điện cho Nhà máy xi măng Quán Triều- tỉnh Thái Nguyên 

Nguồn vốn :  Tín dụng thương mại

Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 15/6/2010 đến 13 giờ 30 ngày 25/6/2010 (trong giờ hành chính)

Địa điểm:  Phòng Kế hoạch & Đầu tư, Điện lực Thái Nguyên, số 31 đường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại:  (0280) 2210484;  Fax:  (0280) 3750958 

Giá bán:  1.000.000 đồng

Thời điểm đóng thầu:  13 giờ 30 ngày 25/6/2010

theo moithau.vn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: