29590 ban_at_semiconductor_540x150

Máy cấy 6 hàng “Made in Vietnam”

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của ngành nông nghiệp trong xu thế hội nhập và chủ trương đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất nhằm tăng năng suất trong sản xuất nông nghiệp, Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch phối hợp với Công ty TNHH Nhà nước MTV Máy kéo và Máy nông nghiệp đã nghiên cứu, chế tạo và đưa vào thử nghiệm thành công một loại máy cấy mới cho năng suất chất lượng cao.

Đọc thêm...