29590 ban_at_semiconductor_540x150

Cơ khí TKV chọn hướng nào?

Email In PDF.

Tại Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động và định hướng các giải pháp phát triển Cơ khí TKV mới đây, Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn đã nhấn mạnh những định hướng cho Cơ khí TKV trong thời gian tới, đó là tăng cường liên kết, hợp tác trong khối; các đơn vị cơ khí cần có lộ trình sản phẩm và chiến lược phát triển, đổi mới về cơ cấu, lề lối làm việc, tư duy... Tạo sự đột phá để đẩy mạnh phát triển cơ khí tương xứng với tiềm năng, khẳng định vị trí là ngành công nghiệp dịch vụ quan trọng trong Tập đoàn TKV.

co-khi-tkv

Tập đoàn sẽ hỗ trợ về cơ chế
 
Trên thực tế hiện nay, phát triển cơ khí của TKV còn chưa tương xứng so với năng lực hiện có; trang thiết bị, công nghệ tiên tiến như CNC, NC chiếm tỷ lệ thấp; thiếu nhân lực chất lượng cao; các sản phẩm cơ khí chủ yếu phục vụ trong Ngành, một số đơn vị cơ khí khó khăn về việc làm, doanh thu thấp...
 
Do đó, không chỉ bằng chủ trương chung chung, trong chiến lược phát triển lâu dài, Tập đoàn cam kết sẽ tạo điều kiện, hỗ trợ bằng các cơ chế để Cơ khí TKV tham gia sâu hơn nữa vào cung ứng sản phẩm thiết bị mỏ, phục vụ các dự án đầu tư và các hoạt động sản xuất của Ngành.      
 
Vì vậy, Cơ khí TKV cần tranh thủ những điều kiện thuận lợi đó để chú trọng tích lũy vốn nhằm tái đầu tư phát triển vào đồng bộ các nguồn lực như từ nhân lực quản lý cấp cao đến đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề có tính kỷ luật cao và tác phong công nghiệp; trang bị đầu tư có trọng tâm, trọng điểm theo đúng định hướng chiến lược phát triển các trang thiết bị công nghệ, các dây chuyền sản xuất, các máy cái có độ chính xác và năng suất cao để dần từng bước thay thế các thiết bị đã lạc hậu, từ đó tham gia chế tạo được các thiết bị đồng bộ có phức tạp cao mà TKV đang cần. 
 
Các đơn vị cơ khí phải "tự khẳng định mình"
 
Cùng với sự "vào cuộc" hỗ trợ tích cực của Tập đoàn, để tồn tại và phát triển lớn mạnh, bền vững, theo định hướng của Lãnh đạo Tập đoàn, các đơn vị cơ khí cũng phải nhìn nhận, đánh giá lại những điểm mạnh, điểm yếu để từ đó vươn lên "tự khẳng định mình".

Cụ thể, mỗi đơn vị cơ khí cần xây dựng các giải pháp để đảm bảo việc thực hiện kế hoạch SXKD hàng năm; nâng cao tỷ trọng sản phẩm chủ lực; chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, kể cả dịch vụ sửa chữa thiết bị và các sản phẩm chế tạo mới. Để nâng cao hiệu quả SXKD, mỗi đơn vị tăng cường tái cấu trúc, khẩn trương rà soát, hoạch định chiến lược phát triển của đơn vị cho phù hợp với yêu cầu mới.
 
Đồng thời, các đơn vị cơ khí phải tăng cường chủ động hợp tác, liên kết với các Viện, các đơn vị tư vấn, xây lắp trong Ngành để hình thành các liên danh đủ năng lực tham gia thực hiện tổng thầu EPC các dự án, công trình. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong thiết kế, chuyển giao công nghệ chế tạo sản phẩm, thiết bị cơ khí. Thêm đó, tập trung vào các dự án đầu tư, đổi mới thiết bị, các dây chuyền sản xuất đồng bộ để phát triển các sản phẩm cơ khí chế tạo trọng điểm, phù hợp với phân công, hợp tác, tránh đầu tư manh mún, trùng lặp giữa các đơn vị.
 
Cùng với việc từng bước ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng các sản phẩm hàng hóa do Cơ khí TKV sản xuất; hoàn thiện hệ thống định mức lao động công nhân kỹ thuật ngành cơ khí và các định mức gia công, chế tạo để phù hợp trong điều kiện thực tế hiện nay, các đơn vị cơ khí còn phải đặc biệt chú trọng đến vấn đề nguồn nhân lực. Cần có những cơ chế đãi ngộ phù hợp để vừa thu hút được lao động có tay nghề tốt, vừa giữ chân được những thợ giỏi đã gắn bó với Công ty lâu năm.
 
Mặt khác, các đơn vị cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 176 (tháng 10/2012) của Tổng Giám đốc Tập đoàn về tăng cường sử dụng các sản phẩm, dịch vụ sản xuất trong Tập đoàn và trong nước, qua đó hỗ trợ thúc đẩy Cơ khí TKV phát triển. Theo đó, cần tăng cường sử dụng tối đa các sản phẩm Cơ khí TKV trong các dự án đầu tư, các dự án duy trì sản xuất trên cơ sở các sản phẩm cơ khí Ngành đảm bảo về chất lượng và có giá cả phù hợp. 
 
Như vậy nhìn chung, định hướng chiến lược phát triển Cơ khí của TKV là "Phát huy tối đa năng lực hiện có, đầu tư hiện đại hoá cơ khí sửa chữa đồng thời chuyển mạnh sang cơ khí chế tạo, đặc biệt là chế tạo thiết bị phục vụ cho khai thác than hầm lò...", từ đó góp phần phát huy năng lực Cơ khí TKV, sản xuất không ngừng tăng trưởng, đời sống của CNCB khối cơ khí từng bước được cải thiện và nâng cao. Dựa trên những định hướng chung ấy, tùy đặc thù, thế mạnh, mỗi đơn vị cơ khí sẽ chọn cho mình một hướng đi phù hợp để đạt được hiệu quả cao nhất trong SXKD.


Tin cũ hơn: