29590 ban_at_semiconductor_540x150

Lò đốt chất thải rắn độc hại VHI-18B

Lò đốt chất thải rắn độc hại VHI-18B

Lò đốt chất thải rắn độc hại VHI-18B được thiết kế trên cơ sở áp dụng nguyên lý đốt đa vùng hiện được ứng dụng ở các nước tiên tiến trên thế giới.

Đọc thêm...

Các hệ CNC cho máy cắt

Công nghệ CNC đã trải qua một con đường phát triển dài trong 25 năm qua. Nếu bạn là nhà sản xuất cần mua một máy cắt mới, hoặc nâng cấp máy cũ để tăng tính hiệu dụng và tính năng sử dụng, bạn nên nhìn nhận cẩn thận khi lựa chọn bộ CNC.

Đọc thêm...