29590 ban_at_semiconductor_540x150

Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất thiết bị nâng chuyển

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt dự án Nhà máy sản xuất thiết bị nâng chuyển của Tcty Cơ khí Xây dựng (COMA) với tổng vốn đầu tư 160,9 tỷ đồng, chuyên sản xuất các loại sản phẩm chủ lực là cần cẩu tháp, cầu trục, cổng trục, thang máy…

Đọc thêm...