29590 ban_at_semiconductor_540x150

Ðồng Nai ưu tiên phát triển công nghiệp

Email In PDF.

Năm 2011, tỉnh Ðồng Nai huy động các nguồn lực cho đầu tư kết cấu hạ tầng; trọng tâm là các dự án giao thông huyết mạch, giao thông kết nối có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là các khu, cụm công nghiệp. Tỉnh Ðồng Nai phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp năm 2011 đạt từ 119.824 tỷ đồng đến 120.849 tỷ đồng, tăng 17 - 18%  so với năm 2010; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 1,5 - 1,7 tỷ USD.

4283494484
Vận hành thiết bị của nhà máy   ( Ảnh: Hà Thái )

Giải pháp thực hiện là nâng cao chất lượng cạnh tranh của các doanh nghiệp, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ. Tiếp tục rà soát quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, một số quy hoạch ngành, quy hoạch cấp huyện; tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp; tiếp tục rà soát bộ thủ tục đã công bố để điều chỉnh kịp thời những thủ tục không phù hợp; bổ sung, sửa đổi các quy định, bảo đảm rõ ràng, cụ thể, nhất quán, hợp lý, minh bạch..., tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp  hoạt động. Huy động tối đa các nguồn vốn cho đầu tư phát triển, trước hết là cơ sở hạ tầng, tập trung công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho các dự án triển khai thực hiện đúng tiến độ. Tỉnh tiếp tục kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư của doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để đẩy nhanh tiến độ giải ngân và xử lý đúng quy định pháp luật đối với các chủ doanh nghiệp không thực hiện đúng cam kết đầu tư; thực hiện xúc tiến đầu tư thông qua nhiều hình thức: phối hợp các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm, thông qua các địa phương nước ngoài có quan hệ hợp tác phát triển kinh tế - xã hội, các doanh nghiệp đầu tư thành công tại Ðồng Nai để giới thiệu với các nhà đầu tư tiềm năng; thu hút đầu tư có chọn lọc. Ðồng thời tiếp tục tổ chức các buổi tiếp xúc với doanh nghiệp để nghe phản ánh khó khăn, vướng mắc và có biện pháp tháo gỡ kịp thời, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu. Mở rộng mạng lưới đào tạo dạy nghề, giới thiệu việc làm, nhất là người dân vùng có thu hồi đất để xây dựng công trình, dự án phát triển công nghiệp. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa. Hoàn thành hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các khu công nghiệp Bàu Xéo, Ông Kèo; thực hiện kế hoạch di dời các cơ sở ô nhiễm môi trường ra khỏi khu đô thị và  khu vực dân cư tập trung. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Nguồn: Nhandan


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: