29590 ban_at_semiconductor_540x150

Máy chăm sóc mía hàng hẹp

Email In PDF.

Khoa Cơ khí - Công nghệ, Trường đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh đã chế tạo thành công máy chăm sóc mía hàng hẹp (XBH-2). Máy thực hiện đồng thời bốn công đoạn cày xới làm tơi đất diệt cỏ, cày ngầm làm tơi đất, bón phân, lấy đất và trang phẳng luống mía.

Máy thực hiện chăm sóc mía hai hàng cho các lần chăm sóc một và hai đối với mía đỏ hay hai lần chăm sóc mía tiếp theo khi chăm sóc mía lưu gốc. Máy có khả năng chăm sóc khi mía trồng với khoảng cách từ 0,9 đến 1,2 m (trong hàng hẹp). Máy có ưu điểm, kết cấu gọn nhẹ, dễ sử dụng, bảo dưỡng; phù hợp điều kiện canh tác mía ở nước ta với nhiều chức năng hơn so với máy cùng loại nhập khẩu; bảo đảm yêu cầu nông học khi chăm sóc mía lưu gốc; làm việc có độ tin cậy cao, các thiết bị truyền động cơ khí được thiết kế, chế tạo theo tiêu chuẩn. Giá bán công nghệ là 300 triệu đồng, giá máy móc thiết bị 25 triệu đồng; phí chuyển giao bí quyết 100 triệu đồng.

Theo Nhandan.org.vn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: