29590 ban_at_semiconductor_540x150

Ngành cơ khí gặp khó khi hội nhập

Ngành cơ khí gặp khó khi hội nhập

Năng lực cạnh tranh của ngành cơ khí Việt Nam được đánh giá là không cao. Khi Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế, các hàng rào bảo hộ bị bãi bỏ thì ngành cơ khí sẽ gặp nhiều khó khăn.

Đọc thêm...

Ngành cơ khí gặp khó khi hội nhập

Ngành cơ khí gặp khó khi hội nhập

Năng lực cạnh tranh của ngành cơ khí Việt Nam được đánh giá là không cao. Khi Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế, các hàng rào bảo hộ bị bãi bỏ thì ngành cơ khí sẽ gặp nhiều khó khăn.

Đọc thêm...