CÁCH ĐIỆN SỨ ĐỨNG TRUNG THẾ (POLYMER)

Email In PDF.

Web: http://npowercorporation.com/vi/

n-p2

* Độ bền cao, phù hợp môi trường miền biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, UV, nhiệt đới...

* Không cần dây buộc cổ sứ.

* Giảm chi phí đầu tư.

* Gia tăng độ tin cậy, tiện lợi.

* Gia tăng dòng rò so với Sứ

* Gọn nhẹ dễ thi công, vận chuyển

* Duøng cho daây boïc coù tieát dieän töø 35mm2 ñeán 240mm2.

STT MÔ TẢ  ĐƠN VỊ LOẠI
(NO.) (DESCRIPTION) UNIT LPP05-24 LPP07-35
1 Điện áp định mức (Rated voltage)  KV 24 35
2 Tần số định mức (Rated frequency) Hz 50 50
3 Khả năng chịu đựng xung sét (1,2/50s) KV BIL ≥ 150 ≥ 170
(Rate impulse withstand voltage - 1.2/50s)
4 Điện áp chịu đựng ở tần số công nghiệp
(Rated frequency withstand voltage)
 - Ở trạng thái khô, trong 1 phút (Dry, within 1 min) KV ≥  90 ≥  110
 - Ở trạng thái ướt, trong 10 giây (Wet, within 10 sec) KV ≥ 70 ≥ 90
6 Điện áp đánh thủng (Punture Voltage) KV ≥ 190 ≥ 210
7 Chiều dài dòng rò (Leakage distance)  mm ≥ 720 ≥ 1000
8 Lực phá hủy (Failing load ) N ≥13.000 ≥16.000

Tin cũ hơn: