29590 ban_at_semiconductor_540x150

Công nghệ xử lý nước thải bãi rác

Công nghệ xử lý nước thải bãi rác

Nước thải rò rỉ bãi rác ô nhiễm gấp 300 lần so với nước thải đô thị và khó xử lý nhất. Cho đến thời điểm này, ở Việt Nam mới chỉ có Công ty cổ phần kỹ thuật SEEN là đơn vị nghiên cứu và áp dụng thành công công nghệ xử lý loại nước này một cách hữu hiệu và toàn diện. Đó là công trình Nhà máy xử lý nước rác Nam Sơn, tại Sóc Sơn, Hà Nội.

Đọc thêm...