Customer Built Testers

Xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn chất lượng cao

Trong chương trình hợp tác giữa Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Liên minh HTX Việt Nam, Trung tâm Khoa học Công nghệ & Môi trường được giao nhiệm vụ thực hiện đề tài: ‘ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn chất lượng cao tại HTX Tiền An I, Yên Hưng, Quảng Ninh

Đọc thêm...

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình xử lý môi trường. Nước thải, khí thải, chất thải rắn

Công trình: “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình xử lý môi trường (nước thải, khí thải, chất thải rắn) phù hợp với năng lực sản xuất của các HTX và hộ gia đình trong làng nghề tái chế kim loại màu” do Trung tâm KHCN & MT – Liên Minh HTX Việt Nam áp dụng tại HTX Hợp Thành, Đại Bái, Gia Lương, Gia Bình, Bắc Ninh giúp phát triển nâng cao chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường.

Đọc thêm...

Công nghệ xử lý nước thải bãi rác

Công nghệ xử lý nước thải bãi rác

Nước thải rò rỉ bãi rác ô nhiễm gấp 300 lần so với nước thải đô thị và khó xử lý nhất. Cho đến thời điểm này, ở Việt Nam mới chỉ có Công ty cổ phần kỹ thuật SEEN là đơn vị nghiên cứu và áp dụng thành công công nghệ xử lý loại nước này một cách hữu hiệu và toàn diện. Đó là công trình Nhà máy xử lý nước rác Nam Sơn, tại Sóc Sơn, Hà Nội.

Đọc thêm...