29590 ban_at_semiconductor_540x150

Xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn chất lượng cao

Trong chương trình hợp tác giữa Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Liên minh HTX Việt Nam, Trung tâm Khoa học Công nghệ & Môi trường được giao nhiệm vụ thực hiện đề tài: ‘ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn chất lượng cao tại HTX Tiền An I, Yên Hưng, Quảng Ninh

Đọc thêm...

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình xử lý môi trường. Nước thải, khí thải, chất thải rắn

Công trình: “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình xử lý môi trường (nước thải, khí thải, chất thải rắn) phù hợp với năng lực sản xuất của các HTX và hộ gia đình trong làng nghề tái chế kim loại màu” do Trung tâm KHCN & MT – Liên Minh HTX Việt Nam áp dụng tại HTX Hợp Thành, Đại Bái, Gia Lương, Gia Bình, Bắc Ninh giúp phát triển nâng cao chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường.

Đọc thêm...