29590 ban_at_semiconductor_540x150

Triển khai CDM trong lĩnh vực dầu khí

Email In PDF.

Xu thế phát triển của thế giới hiện nay là sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, phấn đấu đạt tới ngưỡng nền công nghiệp phát thải carbon thấp. Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) đã hợp tác với các đối tác nghiên cứu, phát triển các dự án đầu tư trong và ngoài ngành theo Cơ chế phát triển sạch (CDM) nhằm đạt được mục tiêu phát triển bền vững.

day_manh1318818091_1318818105__340x250Những lợi ích có được từ dự án CDM đã đóng góp vào việc giảm phát thải khí nhà kính, giảm nhẹ ảnh hưởng biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Từ năm 2008, PVN đã chỉ định Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) thực hiện việc phát triển CDM và thương mại hóa các giảm phát thải của các dự án tiềm năng về CDM trong lĩnh vực khai thác dầu và khí.

PVFC đã và đang tham gia phát triển CDM trong nhiều dự án công nghiệp của PVN, từ các hoạt động xử lý nước thải và sử dụng Biogas tại các nhà máy sản xuất Bio-Ethanol đang được xây dựng, đến dự án trọng điểm thu gom và sử dụng khí tại mỏ Rồng - Đồi Mồi và các chương trình hợp tác với những đối tác chuyên môn để thực hiện khảo sát, đánh giá tiềm năng CDM cho nhiều dự án trong danh mục đầu tư của ngành.

Không chỉ đầu tư chiều sâu cho các hoạt động công nghiệp trực tiếp trong công nghiệp dầu khí, PVFC đã và đang triển khai các hoạt động phát triển CDM trong các lĩnh vực tiềm năng khác, góp phần định hướng cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường, sử dụng nguồn nhiên liệu có thể tái tạo và nhiên liệu sạch để hướng tới sự phát triển bền vững, như: Phát triển CDM cho các dự án xử lý rác thải và nước thải, sản xuất năng lượng tái tạo cũng như nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng…

Những lĩnh vực tiềm năng này thường xuất hiện trong các hoạt động dự án như: Xây dựng các bãi xử lý rác thải có áp dụng những công nghệ xử lý rác tiên tiến; xây dựng hệ thống xử lý nước thải kết hợp với thu hồi và sử dụng Biogas tại các nhà máy chế biến gia súc, gia cầm thủy hải sản; nhà máy chế biến bột gạo, tinh bột gạo; nhà máy chế biến rau củ quả xuất khẩu; xây dựng cơ sở hạ tầng tại các khu công nghiệp. Trong đó, chú trọng đến việc sử dụng các nguồn nhiên liệu tái tạo và nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng, đẩy mạnh việc phát triển CDM trong những lĩnh vực này.

Với nền tảng quan hệ đối tác đa dạng, chặt chẽ với các ngân hàng, các tổ chức tài chính, các quỹ carbon có uy tín trong việc hỗ trợ các dự án giảm phát thải khí thải gây hiệu ứng nhà kính tại các nước đang phát triển, PVFC luôn cung cấp các dịch vụ về tư vấn tài chính, tư vấn cấu trúc tài chính, thu xếp vốn… để đảm bảo các chủ dự án có thể sớm tiếp cận với các nguồn tài chính được ưu đãi. Điều này giúp cho chủ dự án sử dụng hiệu quả các công cụ đòn bẩy tài chính và carbon để xây dựng và phát triển dự án CDM, góp phần xây dựng một “nền kinh tế sản sinh ít carbon” tại Việt Nam.

Để thực hiện các kế hoạch đầu tư nói trên, các dự án công nghiệp trong và ngoài ngành dầu khí luôn được PVFC chú trọng đến các yếu tố công nghệ và tác động môi trường theo hướng đảm bảo có hiệu suất sử dụng năng lượng cao và có mức phát thải thấp hơn so với mức phát thải thông thường được các qui định pháp luật cho phép.

Ngoài ra, PVFC còn phối hợp tích cực với Cơ quan thẩm quyền quốc gia về CDM của Việt Nam, Quỹ Bảo vệ môi trường, các cơ quan chức năng về công nghiệp và quản lý môi trường tham gia vào các hoạt động cộng đồng, hành động vì môi trường của quốc gia. Với định hướng và thực tiễn triển khai các dự án CDM, PVFC đang khẳng định vai trò là đơn vị tiên phong tại Việt Nam quan tâm đến vấn đề giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Nguồn: baocongthuong


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: