29590 ban_at_semiconductor_540x150

Hướng tới ngành công nghiệp môi trường bền vững

Email In PDF.

Thực hiện Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020, năm 2012, Bộ Công Thương đã tuyển chọn và giao cho các đơn vị thực hiện 22 nhiệm vụ. Đến nay, phần lớn các nhiệm vụ đã hoàn thành, nhiều kết quả nghiên cứu nổi bật, có triển vọng.

huong toi nghanh cn1359444368 340x250
Nhiều kết quả nghiên cứu đã được ngành than áp dụng trong xử lý môi trường.

Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ (Bộ Công Thương) - Nguyễn Đình Hiệp - cho biết, các nhiệm vụ thực hiện đề án đều được tuyển chọn nghiêm túc, thông qua hội đồng tư vấn là những chuyên gia đầu ngành, có nhiều kinh nghiệm. Đến nay, đa phần các nhiệm vụ được giao đã và đang nghiệm thu cấp cơ sở; một số nhiệm vụ đang nghiệm thu cấp nhà nước. Đáng chú ý, nhiều đề tài cho kết quả nghiên cứu nổi bật, có triển vọng như: Đề tài “Nghiên cứu sản xuất vật liệu và công nghệ xử lý nước cấp an toàn sinh học có sử dụng bạc nano”;  Đề tài “Nghiên cứu chế tạo hệ thống đo và điều chỉnh liên tục đồng thời nồng độ ôxy hòatan phục vụ quan trắc và điều khiển tự động hệ thống xử lý nước thải” được giao thực hiện đến tháng 8/2012, đang nghiệm thu cấp nhà nước. Theo nhận định của Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở, các sản phẩm của 2 đề tài trên rất triển vọng, có khả năng thay thế hàng nhập khẩu, với giá thành thấp hơn.

Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp oxy hóa tiên tiến (AOP) trong xử lý nước thải chứa các hợp chất hữu cơ khó phân hủy sinh học”, nếu ứng dụng trong sản xuất sẽ giúp doanh nghiệp làm chủ công nghệ xử lý nước thải. Bên cạnh đó, Đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích đồng thời dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất bằng kỹ thuật sắc ký khí phối phổ”; Đề tài “Nghiên cứu thiết kế chế tạo tổ hợp thiết bị tái chế chất thải nguồn gốc hữu cơ thành nhiên liệu” cũng được triển khai thực hiện đúng nội dung, tiến độ, đem lại những ứng dụng hết sức hiệu quả, nếu thành công, có thể biến chất thải nguồn gốc hữu cơ như lốp xe đã qua sử dụng thành nhiên liệu phục vụ nhu cầu trong nước.

Theo mục tiêu của đề án, đến năm 2015 sẽ phát triển ngành công nghiệp môi trường có khả năng cung cấp các công nghệ, thiết bị, dịch vụ, sản phẩm phục vụ yêu cầu bảo vệ môi trường nhằm xử lý, kiểm soát ô nhiễm, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm và cải tạo chất lượng môi trường; xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển ngành công nghiệp môi trường: Phát triển các doanh nghiệp công nghiệp môi trường, các tổ chức nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng công nghệ môi trường đủ năng lực đáp ứng cơ bản nhiệm vụ bảo vệ môi trường, sử dụng bền vững tài nguyên; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc phát triển ngành công nghiệp môi trường.

Để hoàn thành mục tiêu này, Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị tập trung vào các lĩnh vực: Nghiên cứu công nghệ xử lý nước thải, khí thải; xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại; sử dụng bền vững tài nguyên và phục hồi môi trường… Ngoài ra, các đơn vị được giao cần nhanh chóng tập trung nhân lực, vật lực để hoàn thành đúng và vượt tiến độ, đảm bảo các yêu cầu Bộ giao.

(theo: Baocongthuong)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: