29590 ban_at_semiconductor_540x150

Xử lý triệt để các điểm nóng ô nhiễm môi trường

Email In PDF.

Tại cuộc họp báo tổng kết công tác Bộ Tài nguyên - môi trường (TN-MT) năm 2009 và phương hướng 2010, lãnh đạo Bộ TN-MT cho biết năm 2010 là năm xử lý triệt để các điểm nóng gây ô nhiễm môi trường.

Bộ TN-MT chỉ đạo Tổng cục Môi trường - cơ quan quản lý chuyên môn về vấn đề môi trường - tập trung rà soát, tổng hợp danh sách và đề xuất các biện pháp xử lý những cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Về việc bồi thường của Công ty Vedan khi gây ô nhiễm, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên cho rằng hiện Hội Nông dân VN đã làm việc với Bộ TN-MT sau khi xác định xong thì Hội Nông dân sẽ chỉ đạo hội nông dân ba địa phương đại diện làm việc với Vedan.

Nếu hai bên không thỏa thuận được thì bước hai sẽ đưa ra trọng tài kinh tế, có thể tìm trọng tài trong nước và quốc tế. Nếu vẫn không xong nữa thì đưa ra tòa. Về việc tiến hành tổng điều tra đất đai năm 2010 trên phạm vi cả nước từ ngày 1-1-2010, ông Trần Hồng Phi - cục trưởng Cục Đăng ký và kiểm kê đất đai - cho biết mục tiêu kiểm kê không phải là kiểm tra sai phạm mà nắm hiện trạng làm cơ sở cho các quy hoạch.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: