29590 ban_at_semiconductor_540x150

Công ty Giấy Linh Xuân: Đầu tư hiệu quả cho sản xuất sạch

Email In PDF.

Công ty Giấy Linh Xuân là doanh nghiệp sản xuất giấy và bột giấy qui mô vừa từ giấy loại và tre nứa, với công suất thiết kế cho giấy vệ sinh là 2.000 tấn/năm, cho giấy vàng mã là 5.000 tấn/năm. 

P1NXA7OQSW_dau_tu_hieu_quaDo tải lượng ô nhiễm hữu cơ cao về cả lượng và nồng độ từ phần dịch đen phát sinh ra trong quá trình làm bột giấy từ tre nứa, công ty đã bị cơ quan quản lý môi trường liệt kê vào trong danh sách "sổ đen". Nhu cầu cải thiện chất lượng và hiện trạng môi trường chính là hai động lực chủ yếu để công ty tham gia chương trình trình diễn kỹ thuật về sản xuất sạch hơn (SXSH).

Công ty đã thành lập một đội SXSH gồm 7 thành viên dưới sự giám sát của phó giám đốc phụ trách sản xuất. Đội tập trung quan tâm vào vấn đề giảm lượng nước, hóa chất tẩy, tiêu thụ, giảm lượng giấy loại, nhiên liệu và năng lượng điện cũng như kiểm soát hợp lý định lượng xơ sợi trong sản phẩm. Sau khi tiến hành đánh giá chi tiết về SXSH và xử lý số liệu, công ty đã chọn ra được 34 giải pháp SXSH mang tính khả thi để thực hiện. Đến nay đã có 19 giải pháp được triển khai với số vốn đầu tư khiêm tốn là 50.000 USD. Các giải pháp này đã trực tiếp tiết kiệm hàng năm cho công ty 100.000 USD. Thời gian hoàn vốn khoảng 6 tháng.

Các kết quả tài chính và môi trường đối với máy xeo mới lắp đặt để xeo ra giấy vệ sinh tờ đôi định lượng thấp chưa được tính vào kết quả của nghiên cứu này. Các lợi ích về môi trường chủ yếu là giảm được 45% nước thải, giảm đáng kể tải lượng ô nhiễm hữu cơ và hợp chất hữu cơ của clo do giảm được 39% hóa chất tẩy, giảm được khoảng 35% phát thải khí do việc giảm 33% nhiên liệu tiêu thụ. Sau khi thực hiện các giải pháp SXSH còn lại, lưu lượng và tải lượng ô nhiễm nước thải sẽ còn tiếp tục được giảm thêm.

Công ty cũng cải thiện hệ thống quản lý để đảm bảo kiểm soát tốt lượng nguyên liệu tiêu thụ, chất lượng giấy và tỷ lệ giấy rách của thành phẩm, nhằm giảm tỷ lệ xử lý lại. Hiện nay, các báo cáo về sản lượng và nguyên liệu tiêu thụ được ghi lại hàng ngày và có thực hiện các giải pháp điều chỉnh nếu cần thiết. Số liệu và báo cáo kiểm toán không được ghi chép đầy đủ, kém hiểu biết về khái niệm SXSH và các thái độ khác nhau đối với việc thay đổi khi thực hiện là những trở ngại gặp phải trong quá trình đánh giá sơ bộ. Mặc dù vậy, với một số kinh nghiệm và một vài kết quả về SXSH trước đây, ví dụ như kiểm soát sự thay đổi của định lượng giấy, đã làm thay đổi về cả quản lý và thái độ của các cán bộ. Hơn 50% giải pháp SXSH đã được thực hiện bằng chính nội lực của công ty trong thời gian tương đối ngắn.

Theo baocongthuong


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: