29590 ban_at_semiconductor_540x150

Công nghệ xử lý chất thải rắn công nghiệp và chất thải nguy hại

Xử lý chất thải rắn là một bài toán hóc búa đối với các nhà nghiên cứu...
Sự thiếu đồng bộ trong quản lý cộng với sự gia tăng nhanh chóng của chất thải rắn công nghiệp (CTRCN) và chất thải nguy hại (CTNH) ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (VKTTĐPN) đã và đang gây nên những ảnh hưởng xấu tới môi trường. Bài viết dưới đây giới thiệu một số giải pháp công nghệ xử lý chất thải để các địa phương tham khảo

Đọc thêm...

Phương pháp và các mô hình công nghệ ủ COMPOST trên thế giới và tại Việt Nam (Phần cuối - Các mô hình công nghệ ứng dụng tại Việt Nam)

Phương pháp và các mô hình công nghệ ủ COMPOST trên thế giới và tại Việt Nam (Phần cuối - Các mô hình công nghệ ứng dụng tại Việt Nam)

Ngày nay, mọi người đều ít nhiều biết đến việc ủ compost hay là một quá trình sinh học trong xử lý chất thải hữu cơ. Ủ compost cũng là quá trình không thể thiếu trong các mô hình xử lý chất thải rắn đô thị hiệu quả. Mô hình xử lý cơ sinh học (Mechanical Biological Treatment - MBT) được áp dụng phổ biến trên thế giới hiện nay chính là sự kết hợp hiệu quả của quá trình ủ compost hay phức hợp biogas-composting với các quá trình xử lý cơ học và tái chế khác.

Đọc thêm...

Phương pháp và các mô hình công nghệ ủ COMPOST trên thế giới và tại Việt Nam (Phần I - Các mô hình công nghệ trên thế giới)

Phương pháp và các mô hình công nghệ ủ COMPOST trên thế giới và tại Việt Nam (Phần I - Các mô hình công nghệ trên thế giới)

Ngày nay, mọi người đều ít nhiều biết đến việc ủ compost hay là một quá trình sinh học trong xử lý chất thải hữu cơ. Ủ compost cũng là quá trình không thể thiếu trong các mô hình xử lý chất thải rắn đô thị hiệu quả. Mô hình xử lý cơ sinh học (Mechanical Biological Treatment - MBT) được áp dụng phổ biến trên thế giới hiện nay chính là sự kết hợp hiệu quả của quá trình ủ compost hay phức hợp biogas-composting với các quá trình xử lý cơ học và tái chế khác. 

Đọc thêm...