29590 ban_at_semiconductor_540x150

Phương pháp mới xử lý nước thải thuốc trừ sâu

Phương pháp mới xử lý nước thải thuốc trừ sâu

Nước thải thuốc trừ sâu là một trong số các nguồn thải độc hại, khó xử lý bởi thành phần nước thải chứa các hợp chất hữu cơ mạch vòng nhóm clo, nhóm P khó phân hủy sinh học. Tại các công ty sản xuất thuốc trừ sâu, lượng nước thải này không nhiều nhưng độc tính lại rất cao. Thông thường tại các công ty này dùng công nghệ xử lý nâng độ pH trước để thủy phân cắt mạch.

Đọc thêm...

Công nghệ xử lý nước thải bãi rác

Công nghệ xử lý nước thải bãi rác

Nước thải rò rỉ bãi rác ô nhiễm gấp 300 lần so với nước thải đô thị và khó xử lý nhất. Cho đến thời điểm này, ở Việt Nam mới chỉ có Công ty cổ phần kỹ thuật SEEN là đơn vị nghiên cứu và áp dụng thành công công nghệ xử lý loại nước này một cách hữu hiệu và toàn diện. Đó là công trình Nhà máy xử lý nước rác Nam Sơn, tại Sóc Sơn, Hà Nội.

Đọc thêm...