29590 ban_at_semiconductor_540x150

Xử lý nước thải bằng phương pháp tuần hoàn tự nhiên

Email In PDF.

Các nhà khoa học thuộc Trung tâm Bảo vệ môi trường và An toàn hóa chất (Viện Hóa học Công nghiệp) vừa ứng dụng thành công Hệ thống xử lý nước thải bằng phương pháp tuần hoàn tự nhiên (NCSWT).

Hệ thống này có thể xử lý với hiệu quả cao các chất ô nhiễm hữu cơ dễ phân hủy, hợp chất nitơ, phốtpho, các chất hoạt động bề mặt, vi khuẩn, các chất rắn lơ lửng, mầu và mùi có trong nước thải. Nguyên tắc của hệ thống dựa trên hoạt động của các vi sinh vật có sẵn trong tự nhiên để phân hủy các hợp chất hữu cơ làm sạch nước thải, phù hợp cho xử lý nước thải sinh hoạt và một số loại nước thải công nghiệp. Ưu điểm của hệ thống so với một số hệ thống đang được áp dụng tại một số tỉnh thành trong nước là giá thành hạ, chi phí lắp đặt không cao, không sử dụng bất cứ một hóa chất nào trong quá trình vận hành, khá phù hợp hoàn cảnh Việt Nam.

Từ kết quả thử nghiệm thành công tại Cầu Diễn từ năm 2004, các nhà nghiên cứu đã đề xuất phương án áp dụng NCSWT làm sạch nước sông, hồ bị ô nhiễm tại Hà Nội.

TCHDKH 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: