29590 ban_at_semiconductor_540x150

Thiết bị xử lý nước thải XLNT-UNINSHIP 03

Email In PDF.

Các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu chế tạo tàu thủy (Trường Đại học Nha Trang) đã nghiên cứu chế tạo thành công hệ thống xử lý nước thải XLNT-UNINSHIP 03 dùng cho các tàu khách phục vụ du lịch nghỉ qua đêm trên các vịnh biển.

313-xuly

XLNT-UNINSHIP 03 là thiết bị xử lý nước thải hoàn toàn theo phương pháp sinh học hiếu khí, đáp ứng đầy đủ các quy định của tổ chức hàng hải quốc tế IMO MEPC.2 (VI) - MARPOL 73/78 và thỏa mãn các chỉ tiêu về xử lý nước thải sinh hoạt của QCVN 14: 2008/BTNMT, với công suất xử lý 2.200 lít/ngày đêm đối với nước thải nhà vệ sinh và 4.000 lít/ngày đêm đối với nước thải nhà tắm, bếp. Thiết bị được kết hợp 4 modul trong một quá trình xử lý, nhờ vậy nâng cao được hiệu quả xử lý đồng thời tiết kiệm vật liệu và năng lượng chi phí cho việc chế tạo và vận hành hệ thống.

Chi tiết xin liên hệ: Viện Nghiên cứu chế tạo tàu thủy

44 Hòn Rớ, Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa Tel: 058.3714476; Fax: 058.3714025


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: