29590 ban_at_semiconductor_540x150

Bắc Ninh: Bổ sung 3 cơ sở vào danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Theo Quyết định 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bắc Ninh có 5 cơ sở nằm trong danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, phải thực hiện lộ trình giảm thiểu ô nhiễm và từng bước ra khỏi danh sách.

Đọc thêm...