29590 ban_at_semiconductor_540x150

Bội thu vàng từ rác thải

Bội thu vàng từ rác thải

Một trung tâm xử lý rác thải ở miền trung Nhật Bản tách được được khá nhiều vàng từ tro của rác thải và bùn dưới cống. Lượng vàng thu được trong một năm lớn hơn cả sản lượng của một trong những mỏ vàng hàng đầu thế giới.

Đọc thêm...

Bắc Ninh: Bổ sung 3 cơ sở vào danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Theo Quyết định 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bắc Ninh có 5 cơ sở nằm trong danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, phải thực hiện lộ trình giảm thiểu ô nhiễm và từng bước ra khỏi danh sách.

Đọc thêm...