29590 ban_at_semiconductor_540x150

Nhiều cụm công nghiệp quên xử lý nước thải

Email In PDF.

UBND TP Hà Nội vừa đề nghị Bộ TN-MT yêu cầu 100% các khu công nghiệp, cụm công nghiệp mới trên lưu vực sông Nhuệ - Đáy phải xây dựng trạm xử lý nước thải trước khi đi vào hoạt động. 

Các cơ quan liên quan cần yêu cầu các khu công nghiệp đã đi vào hoạt động nhưng chưa có trạm xử lý nước thải phải khởi công xây dựng trong năm 2012 và hoàn thành vào năm 2015. Tính đến hết quý II-2012, toàn thành phố đã và đang triển khai xây dựng 103 cụm công nghiệp (47 cụm công nghiệp và 56 cụm công nghiệp làng nghề) với tổng diện tích đất là 3.166,6 ha. Trong đó, có 5 cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải đang hoạt động; 7 cụm hiện xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Đa số còn lại không có quy hoạch hệ thống xử lý nước thải trong quy hoạch chi tiết.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: