29590 ban_at_semiconductor_540x150

Đào tạo tiến sỹ công nghệ môi trường tại nước ngoài

Email In PDF.

Đây là mục tiêu Thủ tướng Chính phủ đề ra tại Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (BVMT) đến năm 2020 được phê duyệt theo Quyết định số 1660/QĐ-TTg ngày 07/11/2012.

Trong đó, Thủ tướng đề ra các mục tiêu cần đạt được của Đề án trong việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực BVMT như: Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực BVMT; gửi đào tạo được 50 - 60 thạc sỹ, 30 - 40 tiến sỹ công nghệ sinh học môi trường ở nước ngoài; đào tạo được 300 - 400 kỹ thuật viên trong nước; đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các sản phẩm công nghệ sinh học trong các hoạt động quan trắc và đánh giá chất lượng môi trường, hiện đại hóa 03 phòng thí nghiệm chuyên sâu phục vụ công tác đào tạo,nghiên cứu…

Ngoài ra, Thủ tướng cũng chỉ rõ 08 nhóm nhiệm vụ ưu tiên thực hiện theo Đề án đến năm 2020, cụ thể: Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực BVMT; nâng cao năng lực cán bộ về công nghệ sinh học môi trường; tăng cường trang thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ công tác nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng công nghệ sinh học môi trường… Các nhóm nhiệm vụ lần lượt được giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện.

(theo: Baodatviet)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: