29590 ban_at_semiconductor_540x150

86,6% HTX chưa xử lý nước thải ra môi trường

Email In PDF.

Theo Liên minh HTX Việt Nam, trong 19.685 HTX đang hoạt động ở nhiều lĩnh vực trên địa bàn cả nước, mới chỉ có 13,4% HTX xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường, 86,6% còn lại thường xả thải trực tiếp ra hệ thống kênh mương, hệ thống thoát nước công cộng, gây ô nhiễm nước mặt và nước ngầm.

Đối với chất thải rắn, chỉ có 32% HTX thực hiện việc xử lý trước khi thải ra môi trường bằng các biện pháp như thu gom, nghiền nhỏ, đốt, thu hồi các chất có khả năng tái chế và tái sử dụng như giấy vụn, kim loại, nhựa… bằng các phương pháp xử lý đơn giản, thủ công nên hiệu quả không cao. Nhiều cơ sở kinh tế hợp tác, HTX chưa bảo đảm điều kiện môi trường làm việc, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn lao động... 

Liên minh HTX Việt Nam đã thành lập hai tổ chức chuyên nghiên cứu và triển khai công tác khoa học - công nghệ và bảo vệ môi trường, 7 tổ chức có các hoạt động về khoa học - công nghệ và môi trường.

(theo: Hanoimoi)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: