29590 ban_at_semiconductor_540x150

Sẽ phải đóng phí xử lý nước thải sinh hoạt

Email In PDF.

Theo quyết định của HĐND tỉnh, từ tháng 1-2014, mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt sẽ là từ 5-10% giá bán của 1m3 nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đối tượng phải đóng phí bảo vệ môi trường với nước thải sinh hoạt là các hộ gia đình, các cơ quan, tổ chức có sử dụng nước sinh hoạt. Nguồn phí này sẽ do các đơn vị cung cấp nước sạch thu.

Cụ thể, mức thu phí đối với người sử dụng nước của đơn vị cung cấp nước sạch hoặc tự khai thác nước sử dụng trên địa bàn các phường của TP. Biên Hòa là 10%. Mức này là 5% với thị trấn của các huyện, các phường của TX.Long Khánh và 6 xã của TP.Biên Hòa. Số còn lại chỉ phải đóng phí 3%.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: