29590 ban_at_semiconductor_540x150

Không có hệ thống xử lý nước thải tập trung - Đồng Nai không cấp phép cho các KCN

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có thông báo đến Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) Đồng Nai, theo đó nếu đến ngày 31-12-2008, KCN nào không có hệ thống xử lý nước thải tập trung (XLNTTT) sẽ không được cấp phép đầu tư.

Đọc thêm...

Cần 2,5 tỉ USD mỗi năm để xử lý ô nhiễm môi trường

Để xử lý ô nhiễm ở Việt Nam cần 2,5 tỉ USD mỗi năm, trong khi ngân sách chỉ đáp ứng 1/5 con số đó.

Đọc thêm...