29590 ban_at_semiconductor_540x150

Nghệ An: Nước thô đầu vào nhà máy nước vượt ngưỡng asen 1,35 lần

Email In PDF.

Nhà máy nước Quỳ Hợp của sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An công bố chỉ số asen trong nước thô đầu vào của nhà máy này vượt ngưỡng cho phép 1,35 lần.

nuoc-quy-hop

Ngày 28/11, thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường  tỉnh Nghệ An, đã có kết quả phân tích chất lượng nước thô đầu vào cấp cho trạm cấp nước Quỳ Hợp, thuộc công ty Cổ phần cấp nước Nghệ An.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Quỳ Hợp, UBND thị trấn Quỳ Hợp tổ chức buổi làm việc với công ty Cổ phần cấp nước Nghệ An và kiểm tra hiện trường, lấy mẫu nước thô đầu vào cấp cho trạm cấp nước Quỳ Hợp để làm rõ chất lượng nước đầu vào của nhà máy khi nước lấy từ 3 dòng suối đầu nguồn có dấu hiệu bị ô nhiễm.

Nước đầu vào của nhà máy được lấy từ 3 dòng suối đầu nguồn đổ về. Trong đó có dòng suối từ xã Châu Thành, Châu Cường, Châu Hồng, Liên Hợp, Châu Quang. Đây là những khu vực đầu nguồn có hoạt động khai thác quặng thiếc.

Tại thời điểm kiểm tra, Trạm cấp nước Quỳ Hợp không hoạt động do mất điện. Vị trí Trạm bơm nước thô đầu vào cho Trạm cấp nước Quỳ Hợp được lấy tại sông Nậm Huống (chảy từ Châu Thành, Châu Cường về) là đầu nguồn của sông Dinh (sông Dinh được bắt nguồn từ sông Nậm Huống và sông Nậm Tôn).

Đoàn kiểm tra đã thống nhất lấy 02 mẫu nước thô đầu vào cấp cho Trạm cấp nước Quỳ Hợp. Qua kết quả phân tích của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường cho thấy:

Đối với mẫu nước mặt lấy tại Trạm bơm nước thô đầu vào cấp cho Trạm cấp nước Quỳ Hợp: Các chỉ tiêu: pH; BOD­5; COD; DO; Amoni; Cl-; NO2-; NO3-; PO43-; CN-; Pb; Hg; Fe; Coliform đều nằm trong Quy chuẩn cho phép (QCVN 08-MT:2015) Cột A2. Riêng các chỉ tiêu: Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) vượt 2,13 lần; Asen (As) vượt 1,35 lần; Chất hoạt động bề mặt vượt 2 lần; Crom VI (Cr6+) vượt 1,05 lần so với QCVN 08-MT:2015 (Cột A2) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

Đối với mẫu nước mặt lấy cách trạm bơm nước thô đầu vào của nhà máy 100m về phía thượng nguồn: Các chỉ tiêu: pH; BOD­5; COD; DO; Amoni; Cl-; NO2-; NO3-; PO43-; CN-; Pb; Hg; Fe; Coliform đều nằm trong Quy chuẩn cho phép (QCVN 08-MT:2015) Cột A2. Riêng các chỉ tiêu: Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) vượt 2,53 lần; Asen (As) vượt 1,35 lần so với QCVN 08-MT:2015 (Cột A2) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

Như vậy, đối với mẫu nước mặt lấy tại trạm bơm nước thô đầu vào cấp cho trạm cấp nước Quỳ Hợp có 4/18 các chỉ tiêu phân tích vượt quy chuẩn cho phép. Đối với mẫu nước mặt lấy cách trạm bơm nước thô đầu vào của nhà máy 100m về phía thượng nguồn có 2/18 chỉ tiêu phân tích vượt quy chuẩn cho phép.

Nguyên nhân được cơ quan chức năng xác định, mẫu nước thô đầu vào cấp cho trạm cấp nước Quỳ Hợp vào mùa mưa bão, nằm về phía thượng nguồn có một số mỏ khai thác khoáng sản…

Được biết, Trạm cấp nước huyện Quỳ Hợp thuộc Công ty Cổ phần cấp nước Nghệ An đi vào hoạt động năm 2001, với công suất 5.000m3/ngày đêm, chiều dài đường ống khoảng 35 km, cung cấp cho 2.400 hộ khách hàng.

H.Thu (t/h)


Tin cũ hơn: