Customer Built Testers

Cần 2,5 tỉ USD mỗi năm để xử lý ô nhiễm môi trường

Để xử lý ô nhiễm ở Việt Nam cần 2,5 tỉ USD mỗi năm, trong khi ngân sách chỉ đáp ứng 1/5 con số đó.

Đọc thêm...