29590 ban_at_semiconductor_540x150

Toyota giảm lượng khí thải với công nghệ ô xi hóa sinh học trong quá trình phản ứng sinh học

Công nghệ mới trong lĩnh vực phản ứng sinh học hiện nay đang giúp Toyota giảm đáng kể các chất thải hữu cơ đối với môi trường (VOC_Volatile Organic Compounds) được ứng dụng vào một trong những hoạt động sơn xe của mình.

Đọc thêm...