29590 ban_at_semiconductor_540x150

Phân bổ lại vốn dự án vệ sinh môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

Email In PDF.
Thủ tướng Chính phủ đồng ý phân bổ lại vốn của khoản tín dụng số 3475-VN trong khuôn khổ Dự án "Vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh" (lưu vực Nhiêu lộc - Thị Nghè) vay vốn của Ngân hàng Thế giới.
Resize_of_Kenh_nhieu_locThủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành thủ tục sửa đổi Hiệp định với WB theo quy định hiện hành. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cần chỉ đạo, giám sát các hoạt động còn lại của các Hiệp định vay, bảo đảm hiệu quả và đạt mục tiêu của dự án. Được biết, Dự án "Vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh" nhằm cải thiện bền vững y tế công cộng và vì sức khoẻ của nguời dân thành phố, thông qua việc giảm ô nhiễm trong nước thải và các sự cố lũ lụt.

Dự án bao gồm 2 hạng mục chính, gồm:

Một là xây dựng các hệ thống cống bao nước thải trên kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè để chuyển các luồng chảy của nước thải trong mùa khô tới các trạm bơm, kiểm soát. Thêm vào đó, các hố ga xả tràn thu gom nước thải sẽ chuyển các luồng chảy nước thải vào các hệ thống cống bao trong mùa khô. Để hạn chế các nguồn nước được tích luỹ lại và có mùi hôi từ các kênh đào khi thuỷ triều lên, dự án sẽ lắp đặt một cơ chế rửa kênh, dẫn nguồn nước trong kênh vào các cống bao nước thải, thông qua các khoang thoát nước nằm dọc bờ kênh, vận hành theo cơ chế tự động điều khiển của các trạm bơm. Trạm bơm này có khả năng chạy bằng sức nước và được đặt tại ngã ba của kênh đào và sông Sài Gòn và tháo nước ra sông. 

Hai là các công trình thoát nước thay thế, mở rộng các cống rãnh kết hợp nhằm làm giảm lưu lượng nước mưa và nước thải. Hạng mục này cũng bao gồm các công việc nạo vét bùn cho việc vận chuyển chất thải nạo vét và các chất thải, kiểm tra nạo vét của hệ thống cống rãnh cấp hai và xây dựng các hệ thống cống rãnh cấp ba.

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: