29590 ban_at_semiconductor_540x150

Công ty CP Công nghệ CAD-CAM

Email In PDF.

Địa chỉ:  Tầng 2, nhà N1 Trường Đại học GTVT,  Hà Nội
Tel:            84.04.37669856   
Fax:           84.04.37669856
Email:     cad-cam@hn.vnn.vn
Website: http://www.cadcam.vn

Lĩnh vực hoạt động:

- Nghiên cứu triển khai các quá trình công nghệ tự động chế tạo sản phẩm; nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thiết kế nhờ sự trợ giúp của máy tính cho các ngành kinh tế quốc dân (CAD/CAE/CAM/CNC).

- Dịch vụ Khoa học Công nghệ (thông tin tư vấn; đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ; tổ chức Hội nghị; hội thảo Khoa học Công nghệ về CAD/CAE/CAM/CNC và Công nghệ thông tin).


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: