29590 ban_at_semiconductor_540x150

Công ty CP Công Nghệ Trọng Điểm

Email In PDF.

Địa chỉ:    Phòng 209, KS Thể thao, Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, HN
Tel:          844 35578125        
Fax:         844 35578126
E-mail:     contact@focustech.com.vn
Website:  www.focustech.com.vn

Lĩnh vực hoạt động:
-  Cung cấp phần mềm bản quyềnMasterCam
-  Cung cấp dịch vụ CAD/CAM outsourcing (CNC programming, 3D CAD design, dịch vụ tạo mẫu nhanh Rapid protyping)
-  Dịch vụ tư vấn, đào tạo về công nghệCAD/CAM/CAE/CNC


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: