29590 ban_at_semiconductor_540x150

Công ty CP TBCN và Giáo dục Tân Tiến

Email In PDF.
Địa chỉ:   Số 36 Cát Linh, Hà nội, Việt nam
TEL:        04-7345 435
FAX:       04.7345 440
Email:      aie@vnn.vn
 

Lĩnh vực hoạt động:

  • Cung cấp thiết bị, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực : CAD/CAM/CNC, RAPID PROTOTYPING, REVERSERVEVEERSE ENGINEERING, 3D SCANNERS. HANDY SCANNER, NON-CONTACT MEASURING INSTRUMENTS, 3D PORTABLE MEASURING ARMS.

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: