29590 ban_at_semiconductor_540x150

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu Khí Việt Nam (PVPS., JSC)

Email In PDF.
Điện thoại: 62858 426 - Fax: 62858 425
Website: pvps.vn
Địa chỉ: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM PETROVIETNAM POWER SERVICES JSC (PVPS) Trụ sở chính/Head Office: Add: Constrexim 8 Building - Nguyen Trai Street, Thanh Xuan District, Hanoi, Viet Nam Telephone: +84.4. 62858426, Fax: +84

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: