29590 ban_at_semiconductor_540x150

Công nghệ của Alstom giúp giảm lượng phát thải khí CO2

Email In PDF.

Alstom cho biết, dựa trên một nghiên cứu về mức độ phát thải thực tế của các dự án do Alstom triển khai, so sánh với mức phát thải của các dự án tại địa phương - nơi mà nhà máy đó đã được thay thế cho thấy, công nghệ của Alstom đã giúp giảm lượng phát thải khí CO2 ra môi trường. Nghiên cứu này dựa trên 1.445 dự án đã được Alstom triển khai trong vòng 10 năm qua.

Alstom

Một phân tích chi tiết về những số liệu thu thập được trong giai đoạn từ 2002-2011 đã cho thấy rằng, các thước đo về môi trường của Alstom, ở cả các nhà máy được xây dựng mới và các nhà máy được nâng cấp, đã cắt giảm được tới 207 triệu tấn khí CO2 bức xạ ra môi trường mỗi năm.

Mức độ cắt giảm lượng phát thải khí CO2 tích lũy gia tăng hàng năm cả trong các dự án năng lượng tái tạo và nhiệt điện của Alstom.

Sự cắt giảm phát thải khí CO2 đạt được trong các dự án nhiệt điện tăng lên là do những cải tiến công nghệ của Alstom để vượt qua những thách thức đảm bảo năng lượng sạch hơn và có hiệu suất cao hơn, cả trong các nhà máy mới và nhà máy hiện hữu. Những công nghệ này bao gồm: các tua-bin khí có hiệu suất tốt hơn, các lò hơi và tua-bin hơi trên siêu tới hạn cho các nhà máy nhiệt điện đốt than, nâng cấp các thiết bị, nhà máy hiện hữu và lắp đặt thử nghiệm hệ thống hệ thống thu hồi và lưu trữ các bon (CCS)…

Sự cắt giảm phát thải khí CO2 trong các dự án năng lượng tái tạo, đặc biệt là các nhà máy thủy điện và phong điện đã gia tăng hơn 70 lần trong vòng 10 năm qua, là minh chứng hiệu quả của các giải pháp ngày càng nhiều của Alstom về năng lượng xanh.

Nghiên cứu này dựa trên 1.445 dự án đã được Alstom triển khai trong vòng 10 năm qua, trong đó so sánh mức độ phát thải thực tế của một nhà máy của Alstom trong năm đầu vận hành với các mức độ phát thải thông thường của loại nhà máy tại địa phương nơi mà nhà máy đó đã thay thế.

Phương thức dựa trên từng nhà máy để tính toán lượng khí CO2 đã cắt giảm được và đã tránh được là dựa trên những hướng dẫn trong ‘Nghị định thư về khí nhà kính’ của Viện Tài nguyen Quốc tế và Ủy ban Kinh doanh thế giới về phát triển bền vững, trong đó cả phương pháp luận và kết quả đánh giá đều được kiểm định bởi cơ quan kiểm toán quốc tế PricewaterhouseCoopers.

Hoạt động giảm thiểu phát thải khí CO2 của Alstom đặc biệt hiệu quả tại các thị trường đang phát triển như: Trung Quốc và Ấn Độ, với mức độ cắt giảm lượng phát thải khí CO2 trên mỗi megawatt lắp đặt đã đạt tới mức tương ứng là gần 2.000 tấn và hơn 1.500 tấn. Điều đó thể hiện vai trò quan trọng của tập đoàn trong việc cung cấp các giải pháp năng lượng sạch cho các nền kinh tế đang phát triển nơi mà hiệu suất và bảo vệ môi trường đã trở nên quan trọng hơn nhu cầu về gia tăng sản lượng điện.

Alstom là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực phát điện, truyền tải điện và cơ sở hạ tầng đường sắt, đồng thời là một chuẩn mực về các công nghệ sáng tạo và thân thiện với môi trường.

Alstom phát triển những tuyến đường sắt có tốc độ nhanh nhất; những tuyến xe điện ngầm tự động có dung lượng lớn nhất thế giới, cung cấp các giải pháp nhà máy điện dưới dạng chìa khóa trao tay, các dịch vụ liên quan cho đa dạng các loại hình năng lượng như thủy điện, hạt nhân, khí, than và điện gió. Tập đoàn cung cấp một loạt các giải pháp truyền tải điện, với trọng tâm đặt vào lưới điện thông minh. Tập đoàn tuyển dụng 93.000 nhân viên tại 100 quốc gia. Trong năm tài chính 2012/2013 Alstom đạt doanh thu hơn 20 tỷ Euro và tổng số đơn hàng khoảng 24 tỷ Euro.

(theo: nangluongvietnam)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: