29590 ban_at_semiconductor_540x150

Luật Năng lượng nguyên tử Việt Nam đang được sửa đổi

Email In PDF.

Luật Năng lượng nguyên tử (NLNT) đã thể hiện một số bất cập và một số quy định của Luật chưa có, hoặc chưa phù hợp với thông lệ quốc tế, cũng như khuyến cáo của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và tình hình mới.

Luật Năng lượng nguyên tử với 11 chương và 93 điều đã được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 03/6/2008 và có hiệu lực từ đầu năm 2009.

Bộ luật này đã tạo cơ sở pháp lý cho việc thúc đẩy triển khai, đồng thời tác bảo đảm an toàn, an ninh cho các ứng dụng hòa bình của Năng lượng nguyên tử trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội khác nhau.

Sau khi ban hành bộ Luật này, Chính phủ đã ban hành 3 Nghị định hướng dẫn, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành nhiều quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể ứng dụng năng lượng nguyên tử, các quy hoạch chi tiết trong nhiều ngành kinh tế - xã hội, các đề án để đẩy mạnh ứng dụng năng lượng nguyên tử cũng như các quyết định, nhằm tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý nhà nước về an toàn, an ninh và thanh sát hạt nhân.

Bộ Khoa học Công nghệ (KH&CN) và các bộ liên quan đã tích cực triển khai xây dựng các thông tư, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn - đặc biệt là tập trung vào soạn thảo các văn bản có tính cấp bách, phục vụ triển khai Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Trong hơn 4 năm qua, Luật NLNT đã tạo ra bước chuyển mạnh mẽ trong nhận thức của các ngành, các cấp về vai trò của ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hoà bình trong phát triển kinh tế - xã hội, cũng như tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn, an ninh trong ứng dụng năng lượng nguyên tử.

Nhưng qua quá trình thực hiện, Luật NLNT đã thể hiện một số bất cập và một số quy định của Luật chưa có hoặc chưa phù hợp với thông lệ quốc tế, cũng khuyến cáo của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và tình hình mới.

Vì vậy, vừa qua, Ban soạn thảo Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử đã phiên họp thứ nhất. Tham dự cuộc họp có các thành viên của Ban soạn thảo và Tổ biên tập Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật NLNT.

Các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến và đề xuất một số nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong Luật NLNT cho phù hợp. Kết luận phiên họp, Bộ trưởng KH&CN Nguyễn Quân nhấn mạnh cần phải sửa đổi, bổ sung Luật NLNT một cách chặt chẽ, trên cơ sở nghiên cứu toàn diện và tham khảo kinh nghiệm của các nước, để làm sao có thể đảm bảo an toàn ở mức cao nhất trong ứng dụng NLNT ở nước ta.

Ban soạn thảo Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật NLNT do Bộ trưởng Bộ KH&CN là Trưởng ban, bao gồm các thành viên là đại diện của Văn phòng Chính phủ, các bộ: Tư pháp, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Công an, Quốc phòng, KH&CN và Văn phòng Ban chỉ đạo nhà nước Dự án ĐHN Ninh Thuận.

Sau phiên họp thứ nhất, Ban Ban Soạn thảo còn phải tiến hành nhiều phiên họp tiếp theo, với nhiệm vụ tổng kết tình hình thi hành pháp luật, tổ chức nghiên cứu thông tin có liên quan đến dự thảo, chuẩn bị đề cương, tổ chức lấy ý kiến, chuẩn bị dự thảo tờ trình Chính phủ, Quốc hội...

(theo: nangluongvietnam)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: