29590 ban_at_semiconductor_540x150

IAEA giúp Việt Nam đánh giá tích hợp hạ tầng hạt nhân

Email In PDF.

Theo Cục Năng lượng nguyên tử, mới đây, tại buổi làm việc với đoàn công tác của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) khẳng định, trong thời gian tới, sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan của Việt Nam đánh giá tích hợp cơ sở hạ tầng hạt nhân.

tonggiamdociaea

Trong các ngày từ 10 - 14/2/2014, Cục Năng lượng nguyên tử đã chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan của Việt Nam làm việc với đoàn chuyên gia của IAEA về đánh giá tình hình thực hiện các hoạt động năm 2013 và xây dựng kế hoạch 2014 - 2015 thuộc Kế hoạch tích hợp phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân (IWP) giữa Việt Nam và IAEA.

Trong năm 2013, trong khuôn khổ IWP, đã có 13 đoàn chuyên gia IAEA đến hỗ trợ Việt Nam về các vấn đề như: sửa đổi Luật Năng lượng nguyên tử, phát triển nguồn nhân lực, quản lý dự án nhà máy điện hạt nhân, tiêu chuẩn lựa chọn và đánh giá công nghệ nhà máy điện hạt nhân, thông tin tuyên truyền cho chương trình điện hạt nhân, phân tích tai nạn nghiêm trọng và đánh giá số hạng nguồn đối với công nghệ PWR và VVER, liều sinh học và công nghệ đánh giá không phá hủy…

Trong giai đoạn 2014-2015, IWP bao gồm 3 dự án hợp tác kỹ thuật với IAEA gồm: dự án VIE2012 về phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân - pha III; dự án VIE9015 về tăng cường cơ sở hạ tầng quốc gia và năng lực pháp quy cho dự án điện hạt nhân đầu tiên; dự án VIE1009 về ứng dụng chụp ảnh bức xạ kỹ thuật số phục vụ kiểm tra vật liệu có độ dày lớn và mật độ cao.

Theo đó, các hoạt động hợp tác với IAEA trong khuôn khổ IWP trong giai đoạn tới sẽ tập trung vào 7 lĩnh vực chủ yếu theo khuyến cáo của đoàn công tác của IAEA đánh giá tích hợp cơ sở hạ tầng hạt nhân (INIR) năm 2012, đó là: Sửa đổi Luật Năng lượng nguyên tử; Khuôn khổ pháp quy; Phát triển nguồn nhân lực; Hệ thống quản lý; Vốn và tài chính cho dự án điện hạt nhân; Chính sách và chiến lược quản lý nhiên liệu đã qua sử dụng và chất thải phóng xạ và Kế hoạch ứng phó khẩn cấp.

Đoàn chuyên gia IAEA cũng đã làm việc với Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam là các cơ quan chính tham gia IWP. Nhân dịp này, chuyên gia IAEA đã đi thăm địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Đoàn chuyên gia IAEA đánh giá, các hoạt động hợp tác trong năm 2013 đã được triển khai theo đúng kế hoạch, đồng thời mong muốn trong năm 2014 - 2015 các cơ quan liên quan của Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với IAEA tích cực triển khai các hoạt động trong khuôn khổ IWP. Đoàn chuyên gia IAEA cũng nhấn mạnh cam kết của IAEA trong việc hỗ trợ Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân, như Tổng giám đốc IAEA đã khẳng định trong chuyến thăm Việt Nam vào đầu tháng 1 năm 2014.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: