29590 ban_at_semiconductor_540x150

Công ty Điện lực Thanh Hóa: Nâng cao giải pháp tiết kiệm điện

Công ty Điện lực Thanh Hóa: Nâng cao giải pháp tiết kiệm điện

Do tình hình khô cạn năm 2010 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tích nước của các hồ thủy điện. Tổng lượng nước thiếu hụt khoảng 13 tỷ m3, tương đương với sản lượng điện thiếu khoảng 3 tỷ kWh.

Đọc thêm...

Công ty Điện lực Hưng Yên: Công khai phương thức cung cấp điện

Công ty Điện lực Hưng Yên: Công khai phương thức cung cấp điện

Xác định tình hình cấp điện năm 2011 rất khó khăn nên ngay khi nhận được các văn bản chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc và kế hoạch cung ứng điện, Công ty Điện lực Hưng Yên đã khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo điều hành cung ứng điện; xây dựng phương án cấp điện, phân bổ công suất và sản lượng, tổ chức tiết giảm và giám sát thực hiện.

Đọc thêm...

Tổng Công ty Điện lực miền Trung với công tác truyền thông 23/03/2011 09:08:00

Năm 2010, công tác truyền thông của Tổng công ty Điện lực miền Trung ( EVNCPC ) và các đơn vị thành viên có nhiều tiến bộ, góp phần vào thành tích chung, động viên CBCNV trong toàn EVNCPC hăng hái thi đua lao động sản xuất và đạt được kết quả rất đáng tự hào, được cấp trên và cộng đồng ghi nhận.

Đọc thêm...

Công ty Điện lực Hải Dương: Đẩy mạnh thực hiện tiết giảm điện

Công ty Điện lực Hải Dương: Đẩy mạnh thực hiện tiết giảm điện

Chia sẻ mất mát về trận động đất và sóng thần với các doanh nghiệp Nhật Bản trên địa bàn.

Đọc thêm...

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng: Điểm nhấn mới cho sự phát triển

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng: Điểm nhấn mới cho sự phát triển

Cuối năm 2010, ngành điện Đà Nẵng đã kịp tạo ra “điểm nhấn” mới khi được vinh dự đón nhận phần thưởng cao quý do Nhà nước trao tặng.

Đọc thêm...