Customer Built Testers

Tự động hóa phân tán lưới điện thông minh là xu hướng tương lai.

 Tự động hóa phân tán lưới điện thông minh là xu hướng tương lai.

Theo ARC, thị trường hệ thống tự động hóa phân tán đã trở thành ưu tiên hàng đầu cho các nhà cung cấp lưới điện thông minh trên toàn thế giới.

Đọc thêm...

Nhà máy năng lượng mặt trời hoạt động ban đêm

Nhà máy năng lượng mặt trời hoạt động ban đêm

Nhà máy năng lượng mặt trời đầu tiên trên thế giới có thể vận hành vào ban đêm đã hoạt động. Nhà máy nhiệt điện duy nhất ở Tây Ban Nha này dám thách thức với những ngày có nhiều mây, mưa.

Đọc thêm...

Lưới điện thông minh (Smart grid) xu hướng phát triển và giải pháp

Lưới điện thông minh (Smart grid) xu hướng phát triển và giải pháp

1. Sự cần thiết phải xây dựng Smart Grid

Đọc thêm...

Năng lượng tái sinh thúc đẩy an ninh năng lượng

Năng lượng tái sinh thúc đẩy an ninh năng lượng

Trong nghiên cứu được công bố ngày 27/11 có nhan đề “Thúc đẩy năng lượng tái sinh: Thực tế chính sách tốt nhất và tương lai,” Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) khẳng định năng lượng tái sinh hiện đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy an ninh năng lượng và phát triển bền vững.

Đọc thêm...

Lưới điện thông minh

Lưới điện thông minh

Lưới điện thông minh (còn gọi là mạng thông minh) là dạng lưới điện mà mục tiêu đặt ra là tiên đoán và phản ứng một cách thông minh với cách ứng xử và hành động của tất cả các đơn vị được kết nối điện với lưới điện, bao gồm các đơn vị cung cấp điện, các hộ tiêu thụ điện và các đơn vị đồng thời cung cấp và tiêu thụ điện, nhằm cung cấp một cách hiệu quả các dịch vụ điện tin cậy, kinh tế và bền vững.

Đọc thêm...