29590 ban_at_semiconductor_540x150

Điện gió: Nguồn năng lượng sạch cần được coi trọng

Năng lượng hóa thạch và năng lượng hạt nhân được sử dụng từ thế kỷ 20. Cũng từ đó, con người bước đầu sử dụng năng lượng tái tạo để phát điện, nhằm phục vụ sản xuất và cải thiện đời sống cho loài người. Một số nhà khoa học dự đoán trữ lượng than, dầu khí sẽ cạn kiệt trong vòng 30 năm tới.

Đọc thêm...