29590 ban_at_semiconductor_540x150

Sông Đà và năm bậc thang thủy điện

Theo quy hoạch mới, trên sông Đà có năm bậc thang thủy điện, cho phép xây dựng năm nhà máy, tổng công suất 6.220MW. Đó là ba nhà máy trên dòng sông chính là thủy điện Hòa Bình (MNDBT 115m, công suất 1.920MW, thủy điện Sơn La (215m, 2.400MW), Lai Châu (295m, 1.200 MW); và hai nhà máy trên nhánh Nậm Mu, là thủy điện Huội Quảng (370m, 520MW) và Bản Chát (470m, 180MW).

Đọc thêm...

Hệ thống phát điện từ thủy triều

Hệ thống phát điện từ thủy triều

Những máy phát điện dưới nước hoạt động tương tự turbine gió có thể sẽ được xây dựng và vận hành vào năm 2010, trước khi cấp điện cho nước Anh với tiềm năng tương đương một nhà máy điện hạt nhân.

Đọc thêm...

Cấp phép cho dự án thuỷ điện 273 triệu USD tại Lào

Cấp phép cho dự án thuỷ điện 273 triệu USD tại Lào

Dự án xây dựng nhà máy thuỷ điện Xecaman 3 tại Lào với tổng vốn 273,1 triệu USD vừa được Bộ KHĐT chính thức cấp phép đầu tư ra nước ngoài!

Đọc thêm...