29590 ban_at_semiconductor_540x150

GE Energy muốn đầu tư vào điện gió Việt Nam

GE Energy muốn đầu tư vào điện gió Việt Nam

GE Energy mong muốn sẽ đầu tư phát triển năng lượng gió tại Việt Nam thông qua hợp tác góp vốn với các chủ đầu tư có dự án tốt.

Đọc thêm...

Tìm vốn cho ngành điện

Tìm vốn cho ngành điện

Với mục tiêu “điện đi trước một bước, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của nền kinh tế”, Quy hoạch điện VII vừa được Chính phủ phê duyệt, đã xác định nhu cầu huy động vốn lên tới 5 tỷ USD/năm cho giai đoạn 2010 - 2020 và khoảng 7,5 tỷ USD/năm trong giai đoạn 2021-2030.

Đọc thêm...

Vĩnh Long: 47 tỷ đồng phát triển lưới điện nông thôn

Vĩnh Long: 47 tỷ đồng phát triển lưới điện nông thôn

Với mục tiêu đạt tỷ lệ 98,8% số hộ dân nông thôn sử dụng điện lưới quốc gia, năm 2011, Điện lực Vĩnh Long triển khai kế hoạch đầu tư 47 tỷ đồng thi công 77 công trình phát triển lưới điện, trong đó có 46 công trình chuyển tiếp từ năm 2010 với tổng số vốn 10,2 tỷ đồng và 31 công trình xây dựng mới với số vốn đầu tư 36,7 tỷ đồng.

Đọc thêm...

GE cung cấp thiết bị điện gió cho Bạc Liêu

GE cung cấp thiết bị điện gió cho Bạc Liêu

GE sẽ cung cấp 10 bộ tua-bin gió loại 1.6 - 82.5 và hỗ trợ vận hành, bảo dưỡng thiết bị cho giai đoạn đầu của dự án điện gió Bạc Liêu với tổng công suất 16 MW.

Đọc thêm...

Hỗ trợ phát triển các dự án điện gió

Hỗ trợ phát triển các dự án điện gió

Hiện cả nước có 21 dự án điện gió quy mô nối lưới phổ biến công suất 30 MW đang được nghiên cứu triển khai tập trung ở Bình Thuận, Ninh Thuận, Bình Định và Lâm Đồng.

Đọc thêm...