29590 ban_at_semiconductor_540x150

Ưu tiên bố trí vốn cho ngành điện

Email In PDF.

Để phát triển điện lưới quốc gia, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo hàng loạt biện pháp tài chính, trong đó có việc chuẩn bị văn bản trình Thủ tướng cho phép EVN sử dụng khoản vay 5.000 tỷ đồng. Rất nhiều khoản vay khác trị giá hàng nghìn tỷ đồng cho các dự án điện với cơ chế ưu đãi cũng sẽ được thực hiện...

500kv_lao_bao

Nhu cầu lớn, vốn khó

Theo nhận định của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, dự báo nhu cầu điện sẽ tăng nhanh trong 5 năm tới, mỗi năm cần đưa vào khoảng 4.800 MW công suất nguồn điện, việc thực hiện quy hoạch điện sẽ có nhiều khó khăn, thách thức như nhu cầu vốn đầu tư lớn, nguồn năng lượng sơ cấp cho phát điện khó khăn, giá bán điện chậm tiếp cận với giá thị trường.

Trong khi đó, EVN và các doanh nghiệp tham gia phát triển điện có tín nhiệm tài chính thấp, khó khăn trong việc huy động vốn; khó khăn trong việc thu hút nguồn vốn ODA và các nguồn vốn từ nước ngoài cho phát triển điện. Ngoài ra, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng cũng là thách thức lớn trong quá trình thực hiện các dự án nguồn và lưới điện. Hơn thế, dự kiến nhu cầu điện sẽ tăng nhanh trở lại khi nền kinh tế được phục hồi.

Trước những khó khăn trên, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có chỉ đạo hàng loạt biện pháp để xác định các nguồn vốn cho việc phát triển điện lưới quốc gia.

Xây dựng lộ trình điều chỉnh giá bán điện

Theo đó, Phó Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Công thương chỉ đạo EVN xây dựng kế hoạch sản xuất và cung ứng điện 5 năm 2011-2015, tổ chức thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý I năm 2012, trong đó làm rõ chi tiết tiến độ các dự án nguồn điện và lưới điện truyền tải và phân tích khả năng đảm bảo an ninh cung cấp điện. EVN cũng được giao nhiệm vụ đề xuất hiệu chỉnh tiến độ xây dựng các công trình nguồn và lưới điện truyền tải; phân tích, đánh giá về an ninh cung cấp điện trong 5 năm tới; Cân bằng tài chính 5 năm để đánh giá khả năng huy động các nguồn lực cho phát triển điện và các chỉ tiêu tài chính; lộ trình điều chỉnh giá bán điện.

Bộ Công thương cũng đồng thời phải chỉ đạo lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch địa điểm, quy hoạch chi tiết các trung tâm nhiệt điện; điều chỉnh quy hoạch các trung tâm điện lực, quy hoạch bậc thang thủy điện các dòng sông

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Công thương tăng cường kiểm tra, đôn đốc các dự án đã được phê duyệt trong Quy hoạch điện VII, kịp thời chỉ đạo và tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình đầu tư xây dựng nhằm thực hiện đúng tiến độ được duyệt và đạt hiệu quả đầu tư các dự án. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý đối với các dự án bị chậm tiến độ.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Bộ Công thương là giám sát chặt chẽ tình hình cung - cầu điện, xem xét tình hình tăng trưởng phụ tải thực tế so với dự báo và tình hình thực hiện tiến độ các dự án nguồn điện, thực hiện cân bằng cung cầu điện để điều chỉnh tiến độ các dự án trong quy hoạch được duyệt; Chỉ đạo việc phát triển sản xuất hoặc xuất, nhập khẩu các nguồn nhiên liệu cho sản xuất điện, công nghiệp và các nhu cầu cần thiết khác, trong đó ưu tiên nguồn nhiên liệu cho phát điện.

Bộ Công thương có trách nhiệm chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị tư vấn nghiên cứu, hoàn thiện việc nghiên cứu lựa chọn địa điểm nhập và sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) khu vực miền Nam, báo cáo Thủ tướng Chỉnh phủ trong quý I/2012.

Bộ này cũng sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ TN&MT làm việc với các địa phương để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, sớm đưa vào các dự án điện cấp bách: đường dây 500kV Sơn La - Hiệp Hòa để giải tỏa công suất dự án thủy điện Sơn La; các đường dây 220kV Vân Trì - Sóc Sơn, Vân Trì - Chèm và Hà Đông - Thành Công để bảo đảm cung cấp điện cho thành phố Hà Nội trong năm 2012.

Bộ Công thương sẽ sớm xem xét, phê duyệt hiệu chỉnh Dự án đầu tư trạm 500kV Câu Bông; quy hoạch địa điểm các Trung tâm điện lực Vĩnh Tân, Long Phú; Xem xét, bổ sung nghĩa vụ bao tiêu khí vào hợp đồng mua bán điện trong giai đoạn thị trường phát điện cạnh tranh; Làm việc với UBND tỉnh Nghệ An để giải quyết dứt điểm mặt bằng địa điểm Dự án nhiệt điện Quỳnh Lập I, bảo đảm tiến độ thực hiện thí điểm chế tạo thiết bị trong nước theo cam kết với nhà đầu tư nước ngoài.

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương khẩn trương xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành cơ chế đặc thù phù hợp với pháp luật hiện hành, thay thế cơ chế quy định tại Quyết định số 1195/QĐ-TTg ngày 09/11/2005 của Thủ tương Chính phủ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án ương Quy hoạch điện VII; Chỉ đạo EVN xây dựng đề án huy động vốn cho phát triển điện lực và đề án phát triển lưới điện thông minh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I/2012.

Bộ Công thương cũng sẽ chỉ đạo chủ đầu tư các dự án điện sử dụng than nhập khẩu ký hợp đồng nguyên tắc với TKV để có cơ sở đàm phán hợp đồng nhập khẩu than; Chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sớm kết thúc đàm phán và ký hợp đồng mua bán khỉ Lô B để các đơn vị có cơ sờ triển khai các dự án điện đồng bộ với tiến độ cấp khí; Đôn đốc EVN bàn giao mặt bằng theo Quy hoạch địa điểm cho Nhà đầu tư Dự án BOT nhiệt điện Mông Dương 2; Khẩn trương hoàn thành đàm phán, sớm ký các hợp đồng các dự án BOT nhiệt điện: Vĩnh Tân I, Vũng Ảng 2, Duyên Hải 2, Vĩnh Tân 3 và Vân Phong I.

Ngoài ra, Bộ Công thương cũng sẽ phối hợp với Bộ GTVT chỉ đạo TKV hoàn thành, tổ chức thẩm định báo cáo Thủ tướng Chính phủ Dự án đầu tư xây dựng công trình cảng trung chuyển cung cấp than cho các Trung tâm nhiệt điện khu vực đồng bằng sông Cửu Long; Phối hợp với Bộ Xây dựng nghiên cứu sử dụng tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện để sản xuất vật liệu không nung; Phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo TKV khẩn trương xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án cấp điện cho các đảo Lý Sơn và Phú Quốc.

Bộ Công thương cũng sẽ chỉ đạo EVN nghiên cứu nhập khẩu điện từ tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) qua đường dây 500 kV hoặc một chiều đã được phê duyệt trong Quy hoạch điện VII; Chỉ đạo các chủ đầu tư nguồn điện đầu tư lưới điện đồng bộ để đấu nối vào hệ thống điện Quốc gia sau khi hoàn thành bàn giao cho Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia vận hành và cho phép tính toán chi phí đầu tư vào giá điện.

Ưu tiên bố trí vốn, không cần thẩm định dự án

Đồng thời với việc chỉ đạo Bộ Công thương, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Công Thương ưu tiên bố trí vốn ngân sách nhà nước trong các năm 2012, 2013 để thực hiện các dự án điện cấp điện cho vùng sâu, vùng xa, khu vực đồng bào dân tộc thiểu số chưa có điện của các địa phương.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng đã chỉ đạo Văn phòng Chính phủ chuẩn bị văn bản, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện một loạt biện pháp về vốn.

Theo đó, Ngân hàng Phát triển Việt Nam cho EVN sử dụng khoản vay 5.000 tỷ đồng theo chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ tại văn bản số 69/TTg-KTTH ngày 28/11/2011 làm vốn đối ứng cho các dự án Vĩnh Tân 2, Duyên Hải I theo cơ chế: Miễn thẩm định dụ án khi cho vay, miễn thế chấp tài sản, ngân hàng được phép cho vay vượt hạn mức 15% vốn pháp định của Ngân hàng và thời hạn vay là 3 năm cho từng khoản giải ngân.

Ngân hàng Phát triển Việt Nam cũng sẽ cho Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (NPT) vay 820 tỷ đồng vốn tín dụng ưu đãi để thanh toán chi phí đền bù và di dân tái định cư dự án đường dây 500kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông (720 tỷ đồng) và đường dây 220kV Đắk Nông - Phước Long - Bình Long (100 tỷ đồng) theo cơ chế miễn thẩm định dự án khi cho vay, miễn thế chấp tài sản và ngân hàng được phép cho vay vượt hạn mức 15% vốn pháp định của Ngân hàng.

Để thực hiện Quy hoạch lưới điện, Bộ Tài chính sẽ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan đàm phán với phía Nhật Bản về cung cấp tín dụng cho Dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 và xem xét cấp bảo lãnh khoản vay nước ngoài cho dự án Duyên Hải I.

Đề nghị Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong tháng 12/2011 cho EVN vay để chi trả phần bảo hiểm vốn vay và mở L/C phần 5% còn lại của Dự án nhiệt điện Vĩnh Tân 2; trong tháng I năm 2012 cho EVN vay để mở L/C phần 5% còn lại của Dự án nhiệt điện Duyên Hải I để thanh toán khối lượng đã thực hiện trong năm 2011.

Đề nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài Chính bố trí đủ vốn theo tiến độ đối với các dự án đã ký hợp đồng vay nhưng chưa đủ hạn mức để thanh toán cho nhu cầu đền bù di dân tái định cư và chế tạo thiết bị trong nước đối với các dự án nguồn điện. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ cho Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (NPT) vay 820 tỷ đồng vốn tín dụng ưu đãi để thanh toán chi phí đền bù và di dân tái định cư dự án đường dây 500kV Pleiku - Mỹ Phước - cầu Bông (720 tỷ đồng) và đường dây 220kV Đắk Nông - Phước Long - Bình Long (100 tỷ đồng);

Trong khi đó, Văn phòng Chính phủ cũng sẽ trình Thủ tướng ra văn bản chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sớm hoàn thiện thủ tục để Ngân hàng Công thương Việt Nam cấp bảo lãnh cho khoản vay của dự án trạm 220kV Tây Hồ; Chỉ đạo Ngân hàng Công thương Việt Nam thu xếp cho NPT vay vốn để đầu tư đường dây 500kV Pleiku - Mỹ Phước - Câu Bông, trước mắt bố trí khoảng 2.000 tỷ đồng cho gói thầu xây lắp đường dây.

Văn phòng Chính phủ cũng sẽ đề nghị Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam cũng sẽ cho NPT vay 928 tỷ đồng để đầu tư ĐD 220kV Đắk Nông - Phước Long - Bình Long, trước mắt bố trí 300 tỷ đồng để thực hiện gó thầu xây lắp; Chỉ đạo Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam cấp bảo lãnh cho NPT vay vốn của Ngân hàng Credit Agricole mua thiết bị cho dự án nâng tụ bù các đường dây 500kV Hả Tĩnh - Đà Nẵng, Pleiku - Phú Lâm và Nho Quan - Hà Tĩnh.

Nguồn: icon.evn.com.vn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: