29590 ban_at_semiconductor_540x150

Xu hướng mới phân tích sự cố và nhiễu loạn tự động

Email In PDF.

Tác giả: Giáo sư Mladen Kezunovic (Mỹ)

Hệ thống điện vận hành ngày càng phức tạp hơnviệc phân tích tự động góp phần đánh giá độ tin cậy nhiều hơn và nhanh hơn các nhiễu loạn và sự cố, điều này rất quan trọng để cải thiện hiệu suất hệ thống điện. Các yêu cầu của hệ thống phân tích tự động nên xem xét tích hợp dữ liệu từ nhiều điểm trong hệ thống điện và nên tiêu chuẩn hóa để giảm chi phí triển khai mở rộng trong tương lai.

xuhuongmoi-1
Một phân tích được thực hiện sau khi phát hiện một sự cố hay nhiễu loạn có thể gây ra trong hệ thống điện. Mục tiêu phân tích phụ thuộc vào sự quan tâm của người dùng, nhưng nói chung là nhằm mục đích tìm hiểu những nguyên nhân của các sự kiện quan tâm và hậu quả liên quan đến sự vận hành của hệ thống điện. Điều này có thể cải thiện hành vi thông qua các điều chỉnh thích hợp trong vận hành hệ thống hoặc thông qua việc xác định các vấn đề về hiệu suất của thiết bị. Các phân tích về sự cố và nhiễu loạn phụ thuộc nhiều vào thông tin có thể được lấy từ các bản ghi hệ thống điện và các mô hình (hình 1).

Phân tích sự cố và nhiễu loạn tự động là khả năng của các máy tính để tương quan dữ liệu có sẵn về sự cố và nhiễu loạn, thông tin đó có lợi hơn so với dữ liệu thô. Phân tích tự động là một bước xa hơn thu thập dữ liệu tự động. Thông thường, dữ liệu được sử dụng để phân tích tự động xuất phát từ thiết bị điện tử thông minh (IEDs) của trạm biến áp như Bộ ghi sự cố kỹ thuật số (DFR), Trình tự của bộ ghi sự kiện (SERS), Các rơle bảo vệ kỹ thuật số (DPRs), Các khối đo lường pha (PMU), Các bộ giám sát chất lượng điện (PQMs) vv. Dữ liệu có sẵn từ các lĩnh vực thông qua Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA), và hệ thống quản lý năng lượng (EMS) cũng được sử dụng. Cấu hình hệ thống (chuyển đổi các vị trí , bù đường dây vv…) và dữ liệu thiết kế hệ thống (giới hạn dòng và công suất, các giá trị trở kháng đường dây truyền tải, vv ) cũng như dữ liệu từ hệ thống phát hiện sét hoặc các hình ảnh vệ tinh cũng có thể được sử dụng. Một loạt các tiêu chuẩn IEC và IEEE và được sử dụng để hỗ trợ cho việc thu thập dữ liệu như vậy.

Báo cáo này được xây dựng dựa trên kết quả báo cáo của nhóm công tác CIGRE khác nhau như B5.03 "Phân tích dữ liệu sự cố và nhiễu loạn bao gồm các hệ thống thông minh" và B5 -09 "Quản lý trực tuyến từ xa cho bảo vệ và tự động hóa" như một nền tảng để ghi dữ liệu cơ bản và các yêu cầu phân tích.

Tại sao nên tự động hóa?

Khi sự phức tạp của các hệ thống điện tăng lên dưới các điều kiện hệ thống điện vận hành căng thẳng, sự cần thiết phải phân tích các sự kiện cũng tăng lên. Một loạt các thiết bị giám sát, ghi nhận và bảo vệ có thể được sử dụng để tạo thuận lợi cho kết quả. Sự phức tạp xuất phát từ số lượng ngày càng tăng của các điểm đo lường quan tâm được giới thiệu bởi các thiết bị giám sát, cũng như từ nhu cầu phải tích hợp dữ liệu đó.

xuhuongmoi-2

Áp dụng việc phân tích sự cố và nhiễu loạn tự động được thúc đẩy bởi những nhu cầu về kinh tế và qui định vì những lý do sau:

 •     Cải thiện độ tin cậy của hệ thống do sự đánh giá tốt hơn về hiệu suất của hệ thống.
 •     Tăng cường năng suất nhân viên do giảm thời gian phân tích.
 •     Cho phép xác định nhanh chóng và chính xác nguyên nhân gây ra sự cố nhờ các phương tiện tự động hóa.
 •     Giúp xử lý hiệu quả hơn các dữ liệu thông qua sự tích hợp.
 •     Tạo điều kiện phát triển sự hiểu biết tốt hơn về hệ thống thông qua việc thu thập dữ liệu thống kê.
 •     Đáp ứng yêu cầu quy định liên quan đến việc khai thác và sự chú thích của trường dữ liệu được ghi.    
 •     Nhấn mạnh nhu cầu hợp tác của các nhóm nhân viên khác nhau để sử dụng chung cho các giải pháp.
 •     Việc áp dụng các hệ thống như vậy đi kèm với chi phí phải được đánh giá theo nhiều lợi ích (Hình 2)

Hình 2/ Dữ liệu đưa vào phân tích tự động

xuhuongmoi-3

Nâng cao độ tin cậy của hệ thống điện: Nhìn chung , độ tin cậy là khả năng của một hệ thống để thực hiện và duy trì chức năng của mình trong những trường hợp thông thường, cũng như trong những trường hợp bất thường và bất ngờ. Ngoài ra , độ tin cậy được định nghĩa là khả năng của một hệ thống hoặc một thành phần để thực hiện các chức năng cần thiết của mình theo điều kiện quy định trong một khoảng thời gian riêng biệt. Độ tin cậy trong bối cảnh hệ thống điện có tác động rộng vì nó ảnh hưởng đến độ tin cậy của tất cả các quá trình sử dụng điện từ lưới điện. Về khoản phân tích sự cố tự động, độ tin cậy có thể được cải thiện bằng cách sử dụng hợp lý các kết quả thu được từ dữ liệu có sẵn ở thiết bị điện tử thông minh (IED) khác nhau.

Phát hiện nhanh, chính xác và định vị sự cố trên các thành phần của hệ thống điện (đường dây tải điện, máy biến áp lực) hoặc các thiết bị điều khiển (các rơle bảo vệ và các máy cắt) có thể giảm bớt thời gian mất điện và lần lượt làm giảm sự hư hỏng của hệ thống điện để các nguồn dự phòng khác thực hiện trong khi sự mất điện vẫn còn duy trì. Ví dụ, việc tìm kiếm vị trí sự cố trên các đường dây truyền tải một cách nhanh chóng, dựa trên các thuật toán đặc biệt áp dụng với dữ liệu IED, có thể làm lợi cho độ tin cậy của hệ thống bằng cách giảm thời gian để tìm kiếm phần bị sự cố trên đường dây dài.

Một ví dụ khác, dữ liệu đến từ các IEDs khác nhau bao gồm các bộ ghi sự cố kỹ thuật số, các rơle bảo vệ kỹ thuật số, màn hình chất lượng điện năng và những cái khác có thể được sử dụng để cải thiện sự ước lượng về tình trạng của trạm biến áp. Sự ước lượng này có thể được thực hiện mạnh mẽ và chính xác hơn bằng cách cải thiện khả năng phát hiện các phép đo không chính xác hoặc thông tin trạng thái cấu trúc liên kết trong trạm biến áp. Theo dõi chi tiết các điều kiện phụ tải và sự chuyển đổi có thể thông qua các giải pháp SCADA có thể thu được bằng cách sử dụng các thuật toán chuyên dụng áp dụng cho dữ liệu IED.

Khi sự phức tạp của hệ thống điện tăng lên, nó sẽ ngày càng tham gia để theo dõi tất cả các trục trặc trong rơ le bảo vệ, các biến điện áp (PTs), các biến dòng (CTs) và các thiết bị khác một cách nhanh chóng và chính xác. Sự khó khăn như vậy có thể tạo ra tình huống mà một sự cố nghiêm trọng xảy ra ở cùng thời điểm khi có trục trặc trong rơle (ví dụ: do các transducer bị lỗi) và tất cả các điều này xảy ra trong thời gian phụ tải cao điểm dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng. Tự động kiểm tra năng lực hoạt động của các IEDs dựa trên dữ liệu có sẵn có thể xác định nhiều trục trặc của thiết bị trước khi chúng trùng hợp với một sự cố của hệ thống điện. Trong những tháng đầu tiên sau khi vận hành một bộ điều khiển, một số vấn đề như hoán vị pha, làm mất sự liên lạc trong những kênh đo lường và đảo ngược cực tính trong các biến điện áp và biến dòng cũng có thể được phát hiện bởi các hệ thống phân tích tự động.

Các nhân viên vận hành hệ thống (trong quá khứ) sẽ thực hiện tất cả các quyết định dựa trên dữ liệu SCADA. Ngày nay, nhiều kết luận phức tạp là cần thiết và các hệ thốngEMS phức tạp hơn đang được phát triển và thực hiện để đáp ứng nhu cầu đó. Ý tưởng chung là để tận dụng lợi thế không chỉ của dữ liệu hoạt động được thu thập thông qua dữ liệu SCADA mà còn dữ liệu không hoạt động từ các IEDs khác. Các đo lường pha đồng bộ là một công nghệ mới triển vọng có thể mang lại thông tin có giá trị nếu được sử dụng, ví dụ, trong các ước lượng trạng thái của hệ thống, DFRs có thể tạo ra thông tin về các khoảng cách đến các sự cố đường dây truyền tải và cũng có thể chúng sẽ giúp ích trong việc xác minh tính chính xác của các phép đo lường SCADA. Các màn hình chất lượng, nếu được sử dụng trực tuyến online có thể phát hiện các vấn đề về tình trạng mới chớm phát triển trong một số phần của lưới điện, cho phép nhân viên vận hành xác định nguồn gốc và có những hành động thích hợp trước khi cần phải cách ly đường dây. Một số thiết bị không lưu trữ và truyền dữ liệu một cách thường xuyên như các khối thiết bị đầu cuối từ xa (RTUs) của SCADA và IEDs hiện đại làm, nhưng trong một số lượng lớn các trường hợp, chúng có thể tạo ra dữ liệu đủ nhanh để tạo sự khác biệt trong vận hành hệ thống. Sự tích hợp các nguồn dữ liệu khác nhau được tạo điều kiện hiện nay bởi một số tiêu chuẩn áp dụng cho từng loại dữ liệu được xử lý và việc sử dụng đồng bộ hóa việc lấy mẫu dữ liệu thông qua hệ thống định vị toàn cầu của vệ tinh (GPS).

Nâng cao năng suất làm việc của nhân viên: Khi thực hiện phân tích sự cố và nhiễu loạn, một số lượng lớn các thông tin có thể được truy cập để đạt được kết luận cuối cùng. Công việc này không chỉ yêu cầu một mức độ cao về tư duy thông minh mà còn có rất nhiều công việc lặp đi lặp lại như lấy các tập tin, chuyển đổi định dạng tập tin và làm các phép tính đơn giản. Với những tiến bộ trong các lĩnh vực giám sát thông tin liên lạc và các máy tính, một số lượng lớn dữ liệu có thể thu được trong thời gian thực gần đây, có thể được sử dụng để giúp thực hiện mục đích này. Qui mô lớn của nhiều lưới điện được bổ sung vào thực tế đã làm gia tăng các nhiễu loạn khi hệ thống điện ngày càng trở nên phức tạp hơn, tạo ra tình huống quá sức đối với các cá nhân tham gia vào công việc như vậy ( hình 3).

Hình 3/ Sử dụng dữ liệu và thông tin

xuhuongmoi-4

(Sử dụng dữ liệu và thông tin bằng các nhóm tiện ích khác nhau)

Mặc dù có những tình huống mà chỉ với chuyên môn của con người sẽ hiểu, phân tích tự động có thể tạo ra một sự khác biệt lớn khi xem xét giải quyết, xử lý một lượng lớn dữ liệu để trích xuất thông tin. Vai trò quan trọng của phân tích sự cố một cách tự động là để giúp các nhân viên chịu trách nhiệm phân tích nhiễu loạn khi tập trung vào các sự kiện quan trọng nhất bằng việc không bỏ ra quá nhiều thời gian trong việc truy cập dữ liệu có liên quan và thực hiện nhiệm vụ lặp đi lặp lại. Các lợi ích khác sẽ đến từ các kết quả nhận được, giống như định vị sự cố dọc các đường dây truyền tải một cách tự động.

Một ví dụ khác là trong phân tích chất lượng điện năng được tự động hóa. Nó đòi hỏi việc thu thập và xử lý một lượng lớn dữ liệu, xác định hiện tượng như độ lệch điện áp, đó là một nhiệm vụ xử lý dữ liệu lặp đi lặp lại và chuyên sâu. Tự động hóa giúp tăng cường hiệu quả của công việc này.

Tự động hóa có tác động đến kinh tế, không chỉ ở năng suất của các nhân viên tham gia mà còn ở hiệu suất tổng thể tốt hơn của hệ thống. Điều này là do các hoạt động chính xác kết quả từ sự chẩn đoán sự cố và nhiễu loạn tốt hơn và nhanh hơn trong đó có ít sai sót do lỗi của con người trong việc thực hiện nhiệm vụ lặp đi lặp lại này.

Cung cấp thời gian phản ứng nhanh hơn: Nói chung, việc ứng dụng phân tích sự cố và nhiễu loạn tự động giúp xác định nguyên nhân sự cố, vị trí và các đặc tính nhanh và chính xác hơn. Điều này có được bởi vì hầu hết công việc của thông tin tương quan được thực hiện 1 cách tự động. Tự động hóa được giới hạn bởi mạng lưới thông tin liên lạc và tốc độ máy tính, mà đang trở nên rộng rãi khi kỹ thuật ngày càng phát triển. Ngoài ra, phân tích sự cố và nhiễu loạn tự động có thể giúp phát hiện ra sự tiềm tàng của một thiết bị sắp có sự cố trước khi nó có thể dẫn đến một sự cố thật sự.

Sự thay đổi này trong khung thời gian tạo ra một lợi thế cạnh tranh dẫn đến kết quả mang lại lợi ích trực tiếp cho khách hàng khi tự động hóa làm giảm thời gian gián đoạn của hệ thống điện. Với sự phụ thuộc ngày càng tăng của con người vào năng lượng điện thì sự phục hồi nhanh chóng sau khi có sự cố có thể thay đổi tích cực đến nhận thức của cộng đồng về trách nhiệm của các công ty trong vận hành hệ thống điện, đặc biệt là vào thời điểm khi chúng ta đang chứng kiến xác suất mất điện với quy mô lớn ngày càng tăng. Trong các sự kiện như vậy việc chú ý đến phản ứng trong trường hợp khẩn cấp là tiện ích chuyên sâu hơn và nếu không sử dụng việc phân tích sự cố và nhiễu loạn tự động có thể làm cho các công ty sẽ kém đáp ứng với các nhu cầu và sự quan tâm của công chúng.

Ví dụ về hệ thống phân tích sự cố được tích hợp.

xuhuongmoi-5

Cho phép xử lý dữ liệu hiệu quả hơn: Để đưa một hệ thống phân tích sự cố và nhiễu loạn tự động vào hoạt động, việc tổ chức tốt hơn dữ liệu có liên quan là cần thiết.

Một trong những đặc điểm của con người là khả năng thực hiện các nhiệm vụ của mình sử dụng kiến thức tiềm ẩn, ví dụ: sử dụng một số kiến thức có sẵn nhưng không quy định rõ ràng trong các dữ liệu. Ví dụ một tên tập tin có thể xác định một tập hợp các dữ liệu vì nó được biết đến bởi một người hoặc một số người mà tên đó có liên quan đến một nguồn dữ liệu cụ thể.

Khi chuyển sang một hệ thống phân tích tự động, tất cả các dữ liệu phải được tổ chức tốt hơn, mỗi tập tin hoặc cơ sở dữ liệu phải ghi rõ nguồn gốc và các đặc tính của dữ liệu mà nó chứa đựng. Sự hiểu biết này là một tính năng quan trọng cho sự tương quan dữ liệu và là một nhiệm vụ bắt buộc nếu các hệ thống phân tích tự động được sử dụng . Điều này cũng tạo điều kiện để lấy dữ liệu một cách tự động thay thế quá trình thủ công được sử dụng ở các ví dụ trong quá khứ như hồi dữ liệu từ các bộ ghi sự cố kỹ thuật số. Dữ liệu khác đã được đưa vào định dạng rõ ràng liên quan đến cấu hình hệ thống (chuyển đổi vị trí, cài đặt rơle, bù đường dây…) và thiết kế hệ thống (giới hạn dòng và công suất, các giá trị trở kháng của đường dây truyền tải vv.) Nói chung, khi sắp xếp dữ liệu này, rất nhiều sai sót được sửa chữa và khả năng hiểu biết các sự cố được tăng lên.

Một hệ quả của việc áp dụng các hệ thống tự động hóa để phân tích sự cố và nhiễu loạn là sự thay đổi trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ vận hành hệ thống và sự hợp tác giữa các cá nhân trong lĩnh vực khác nhau được xác định tốt hơn. Ví dụ, nếu việc định vị sự cố được tự động hóa, các kỹ sư bảo vệ có thể không thực hiện nhiệm vụ thu thập các tập tin DFR và chạy các thuật toán khoảng cách sự cố trong khoảng thời gian ngắn.

Kết quả quan trọng nhất của quá trình hiệu quả hơn đó là dùng các quyết định 1 cách tự động cung cấp các hoạt động kịp thời và đáng tin cậy trong khi tránh được các lỗi của con người.

Xây dựng sự hiểu biết tốt hơn lấy từ dữ liệu lịch sử: Một sự hiểu biết hoàn chỉnh khi vận hành hệ thống điện bao gồm xác định, thu thập và cập nhật dữ liệu thống kê thiết lập từ số liệu lịch sử.

Một ví dụ là số liệu thống kê được sử dụng để phân tích sự cố hạn chiến lược hoặc dài hạn, nơi dữ liệu từ mỗi sự kiện được tổng hợp theo thời gian để vẽ một bức tranh về hệ thống (như các khu vực đường dây truyền tải dễ bị sự cố) hoặc sự xuống cấp của thiết bị (như phép tính toán I2T trong các máy cắt). Quy hoạch như vậy là cần thiết để thực hiện việc bảo dưỡng phòng ngừa, kịp thời thay thế thiết bị và kế hoạch mở rộng hệ thống. Thống kê cũng rất quan trọng trong việc đánh giá chất lượng điện. Thống kê về thời gian và tần suất mất điện được sử dụng để tính chỉ số đáng tin cậy như SAIDI và SAIFI.

Ngoài ra, thống kê cũng có thể được sử dụng trong việc lập kế hoạch để giữ cho độ tin cậy của hệ thống ở các mức có thể chấp nhận được. Ví dụ, một khu vực nơi đám cháy dưới mặt đất thường xuyên xảy ra trong mùa khô có thể được phát hiện bằng cách quan sát số lượng lớn các sự cố của đường dây truyền tải. Dự đoán khả năng mất điện của các đường dây truyền tải nhất định dựa trên số liệu thống kê trước đây có thể giúp cải thiện việc lập kế hoạch, sự trao đổi điện năng giữa các khu vực có liên quan và bảo dưỡng thiết bị. Ngoài ra, việc bảo dưỡng thiết bị và thay thế có thể được lên kế hoạch tốt hơn nếu thông tin sự cố được tổ chức để phản ánh áp lực và sự lão hóa của thiết bị.

Đáp ứng các yêu cầu quy định: Các nhu cầu điều chỉnh thông tin từ các tiện ích ngày càng tăng. Nó gần như không thể cung cấp tất cả các thông tin yêu cầu bằng phương pháp thủ công. Phân tích sự cố tự động không chỉ giúp làm cho dữ liệu có sẵn mà còn có thể giúp tạo ra các kết quả được xây dựng trong khi giảm thời gian tham gia của con người.

Ví dụ, một số sự điều chỉnh yêu cầu các tập tin DFR từ các tiện ích khi các sự cố hoặc nhiễu loạn chính xảy ra. Với các tiện ích lớn hơn, số lượng tập tin có thể rất lớn  và việc chọn lọc thông minh là cần thiết trước khi các tập tin sẽ được gửi có thể được xác định. Lọc thông minh có thể tách các bản ghi liên quan với các sự cố chính từ những cái được tạo ra bởi các lỗi hoặc các sự kiện không liên quan đến sự cố.

Các thống kê về hệ thống bảo vệ cũng có thể yêu cầu và được sử dụng bằng các bộ điều chỉnh để truy cập chất lượng thiết kế của tiện ích, vận hành và bảo trì hệ thống bảo vệ. Những thống kê như số lượng các hoạt động của bảo vệ có thể thu được bằng một hệ thống phân tích hoạt động của rơle được tự động nếu cần. Trao đổi dữ liệu giữa các công ty cho các nhiệm vụ hợp tác cũng có thể hưởng lợi từ việc phân tích tự động. Sử dụng hệ thống phân tích sự cố tự động có thể được thực hiện theo quy định để đảm bảo gần như thời gian thực sẵn có của dữ liệu cho tất cả các bên quan tâm.

Tăng hiệu quả đầu tư: Sau khi xem xét nhiều lợi thế và cơ hội đi kèm thông qua việc áp dụng các hệ thống phân tích sự cố và nhiễu loạn được tự động hóa, điều quan trọng là đánh giá sự hiệu quả của các khoản đầu tư là cần thiết. Nếu chi phí quá cao thì có thể không thể thực hiện được hoặc nếu các chức năng mong muốn không thể được đáp ứng, sự mong đợi để tiến hành có thể không được hoàn thành.

Ví dụ , khi sử dụng DFRs để giám sát điện áp và dòng điện của các đường dây truyền tải tải được lưu trữ hiển thị sự cố trước đó và các sự kiện của sự cố. Chúng được sử dụng chủ yếu để xác định vị trí sự cố và hiểu biết hành vi bảo vệ khi có sự cố. Trong nhiệm vụ này, dữ liệu từ cả hai đầu đường dây là cần thiết và trong trường hợp định vị sự cố, sự phục hồi nhanh các tập tin dữ liệu được chờ đợi. Chi phí để tích hợp các thiết bị có thể được tóm tắt như sau:

Các thiết bị cũ phải được cập nhật hoặc thay thế để cho phép đồng bộ thông tin hệ thống mạng và GPS.

Một thông tin hệ thống mạng nhanh chóng và đáng tin cậy phải tồn tại giữa các trạm biến áp và văn phòng trung tâm, nơi các tập tin được phân tích.

Chi phí để thu hồi nhanh chóng dữ liệu có thể rất cao nếu một công ty cần xây dựng một hệ thống nhanh chóng liên kết các trạm biến áp của công ty đó và văn phòng trung tâm chỉ cho ứng dụng này. Trong trường hợp này, các tập tin dữ liệu có thể thu được bằng cách sử dụng kết nối đường dây điện thoại. Nếu xác định nhanh chóng khoảng cách sự cố là bắt buộc, tỷ lệ lấy mẫu và độ dài của các bản ghi phải được giữ thấp hoặc xử lý tại chỗ. Nếu tỷ lệ lấy mẫu là thấp và các tập tin ngắn, các loại phân tích khác sẽ không thể thực hiện được: Các thành phần hài cần một tỷ lệ lấy mẫu cao hơn để được phân tích trong khi hành vi của hệ thống bảo vệ (như teleprotection và tự động đóng lại) không thể quan sát nếu các bản ghi là quá ngắn. Nếu việc xử lý tại chỗ được thực hiện, có nghĩa là một máy tính phải được sử dụng để thu thập dữ liệu DFR và gửi khoảng cách sự cố tính từ chỉ một thiết bị đầu cuối đến một mức cao hơn. Điều này làm cho việc tính toán vị trí sự cố dễ bị sai và không cho phép phân tích chính xác hơn về vị trí sự cố sử dụng các tập tin từ hai đầu của đường dây.

Giải pháp cuối cùng sẽ phụ thuộc vào việc phân tích các nhu cầu thực sự đối với ngân sách sẵn có. Điều quan trọng cần lưu ý là ngay cả với các phương pháp đơn giản nhất, một số lợi ích trở nên có sẵn. Việc chuyển sang phân tích tự động không được thực hiện cùng một lúc. Nó theo sau một kế hoạch theo từng giai đoạn, trong đó những lợi ích đạt được trong từng giai đoạn được đánh giá để quyết định có tiếp tục đầu tư hay không. Các công ty có thể đánh giá bao nhiêu việc tự động được mong muốn sử dụng các tiêu chí khác nhau. Việc triển khai theo từng giai đoạn có thể được hưởng lợi từ:

 • Một công nghệ ngày càng trở nên hiện đại và chi phí thiết bị giảm (IEDs).
 • Cần thay thế các thiết bị điều khiển do lão hóa (thay thế các rơle điện-cơ cũ kỹ) tạo ra những cải tiến trong việc ghi dữ liệu mới cho phân tích sự cố.
 • Các cơ sở để tự động hóa trạm biến áp mới được xây dựng với sự thu thập và truyền tải dữ liệu mới (ví dụ như các trạm biến áp được thiết kế theo tiêu chuẩn IEC 61850) hoặc những phần cũ sẽ được tân trang lại.
 • Các yêu cầu hợp lý thay thế thiết bị và thay đổi các quy trình vận hành có thể tạo ra cơ hội mới để tiếp tục theo đuổi việc mở rộng phân tích sự cố.
 • Nguồn lực tài chính của chính phủ hoặc các công ty để hiện đại hoá được phân bổ dựa trên nhu cầu được chứng minh để phân tích sự cố toàn diện.

  Sự chú ý lớn phải được thực hiện khi chuẩn bị các thông số kỹ thuật của các thiết bị mới, vì đôi khi các tính năng tiên tiến với chi phí thấp hoặc không có trong một số thiết bị nhưng khó được nâng cấp trong những thiết bị khác. Một sự lựa chọn tồi trong thiết bị ghi các dữ liệu gốc có thể trì hoãn hoặc thậm chí ngăn ngừa việc phân tích sự cố tự động.

Khi chuyển đổi từ cách tiếp cận truyền thống đến cách tiếp cận tự động có thể tiết kiệm được chi phí đầu tư hay không, lợi ích phải được xem xét cẩn thận và hợp lý.

Phối hợp nhiều nhóm nhân viên của công ty: Phương pháp tiếp cận tự động tạo ra kết quả có thể được sử dụng bởi các nhóm tiện ích khác nhau. Trong quá trình xác định các yêu cầu, các nhóm khác nhau cần phải tìm các phương tiện phổ biến để đồng ý cách thức giải pháp sẽ đáp ứng được mục tiêu cá nhân của họ. Điều này dẫn đến nhu cầu phối hợp các hoạt động và thảo luận nhóm. Sự tương tác này là khá hữu ích cho việc thiết lập các mục tiêu rộng hơn về cách thức đầu tư và thu được nhìn từ quan điểm đầu tư chiến lược của một công ty.

Điều này cho phép xem xét lại mô hình kinh doanh để đối phó với những cải tiến trong việc sử dụng dữ liệu trên toàn bộ doanh nghiệp, một chủ đề có thể không được giải quyết trừ khi các nhóm tiện ích khác nhau đến với nhau với một điểm chung để xem xét. Khi mức độ phối hợp này không phải là một thực tế phổ biến ngày hôm nay, người ta có thể nói rằng các giải pháp tự động hóa hoạt động như một động lực để giới thiệu thực tiễn mới trong việc phối hợp nhóm trong toàn bộ doanh nghiệp.

xuhuongmoi-6

Tác giả: Mladen Kezunovic (US):

Tiến sĩ kỹ thuật điện. Hiện nay, ông là giáo sư tại Đại học Texas A &M University , Hoa Kỳ . Ông cũng là Giám đốc trang web của NSF "Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật điện”.

Tạp chí Pac World (Protectoin, Automation & Control World).


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: