29590 ban_at_semiconductor_540x150

Thủy điện Sơn La đã sản xuất trên 22 tỷ kWh

Email In PDF.

Công ty thủy điện Sơn La cho biết, tính đến hết tháng 2/2014, tổng sản lượng điện sản xuất của Nhà máy thủy điện Sơn La đã đạt trên 22 tỷ kWh.

Hiện nay, thủy điện Sơn La đang thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư hạng mục đường tránh vai trái đập để đáp ứng yêu cầu công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, đồng thời tiếp tục xử lý công tác thử nghiệm chạy bù đồng bộ 3 tổ máy, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 7/2014.

Tính đến hết tháng 2/2014, tổng sản lượng điện sản xuất của thủy điện Sơn La đạt 22 tỷ kWh, tổng giá trị nộp ngân sách nhà nước cho ba tỉnh Sơn La, Lai Châu và Điện Biên là 2.246 tỷ đồng; tổng giá trị nộp phí môi trường rừng là 434 tỷ đồng.

Giá quyết toán công trình tính đến hết tháng 2/2014 là 19.962 tỷ đồng/ tổng số 26.658 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư điều chỉnh (không kể lãi vay trong thời gian xây dựng), trong đó Kiểm toán nhà nước đã kiểm toán 14.217 tỷ đồng.

Cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các khu, điểm tái định cư đã cơ bản hoàn thành xây dựng; trong đó các tỉnh Sơn La và Lai Châu đã cơ bản hoàn thành công tác thu hồi, giao đất sản xuất nông nghiệp và hỗ trợ sản xuất cho các hộ dân tái định cư.

Năm 2014, Công ty thủy điện Sơn La được Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao kế hoạch sản lượng điện phát là 8,401 tỷ kWh cao hơn năm 2013 là 3%; tỷ lệ điện tự dùng 0,23%; thực hiện công tác đào tạo nguồn nhân lực chuẩn bị sản xuất; thực hiện công tác TVGS, đồng bộ vật tư thiết bị (ĐBVTTB) dự án Nhà máy thủy điện Lai Châu.

(theo: nangluongvietnam)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: