29590 ban_at_semiconductor_540x150

Xử lý kỹ thuật trong tiết kiệm điện

Email In PDF.

Nước ta đang trong quá trình xây dựng để hội nhập, tiết kiệm để tăng tính cạnh tranh ngày càng trở nên cấp thiết. Ðiện năng là sản phẩm thiết yếu nhất, đóng góp cho quá trình CNH, HÐH. Cho nên việc tiết kiệm điện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt đời sống sẽ có ý nghĩa về nhiều mặt. Nhưng tiết kiệm như thế nào trong tình hình điện tăng giá, nguồn cung thiếu như hiện nay và cho cả sau này?

Ở khu vực sản xuất và tiêu dùng tư nhân, tiết kiệm điện từ lâu là khẩu hiệu thực hiện vì nó liên quan đến giá thành, đến hiệu quả sản xuất và tích lũy của doanh nghiệp hay hộ gia đình. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải vận động tiết kiệm điện ở những khâu còn có thể. Ðáng quan tâm nhất là các cơ quan, công sở, doanh nghiệp Nhà nước và những khu công cộng. Ðây là những địa chỉ mà giá điện vẫn được bao cấp thông qua nhiều hình thức, nên người thụ hưởng thường hay ỷ lại. Những nơi này cần phải có biện pháp tuyên truyền, quản lý hiệu quả việc thực hiện chủ trương tiết kiệm điện, và không chỉ trước mắt mà cho cả lâu dài về sau.

Ðể thực hiện việc tiết kiệm điện, hạn chế cắt điện luân phiên, cần đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền và triển khai trên phạm vi cả nước một cách đồng bộ nhiều giải pháp. Về mặt tuyên truyền giáo dục ý thức, ngoài báo chí và các phương tiện truyền thông, người đứng đầu các địa phương, ngành, cơ quan, chủ gia đình... phải cam kết có biện pháp tuyên truyền giáo dục hữu hiệu các thành viên khác ý thức dùng điện tiết kiệm, hợp lý, tiết giảm nhu cầu hưởng thụ không cần thiết, tiết kiệm điện mọi khâu, mọi nơi có thể, không dùng vượt định mức... và có trách nhiệm giám sát việc thực hiện trong nội bộ, xem như là chỉ tiêu thi đua xét vào cuối năm.

Ðặc biệt các cơ quan, doanh nghiệp cần rà soát, đầu tư thay mới các thiết bị ít hao điện, đấu nối tách bạch nguồn điện dẫn đến những máy móc, thiết bị thực hiện tiết kiệm điện trong từng cơ quan, gia đình, nơi công cộng. Cần chốt quản lý ngắt điện nguồn nhằm tiết kiệm điện theo quy định. Thí dụ như không để mở máy điều hòa hay các máy văn phòng ở chế độ chờ, cố gắng giảm từ 30 đến 50% số giờ máy dùng điện, nơi có đủ ánh sáng không mở thêm đèn...

Bên cạnh đó, các ngành Tài chính - Nội vụ, phối hợp cùng ngành điện quy định mức kinh phí thanh toán điện dựa trên định mức biên chế và tiêu hao điện năng của hệ thống trang thiết bị máy móc phải có của từng cơ quan. Trường hợp cố tình gây hậu quả lớn, ngành điện có quyền từ chối cung cấp điện. Cần khuyến khích cơ quan, doanh nghiệp tiết kiệm điện bằng khen thưởng cụ thể hằng tháng, hằng quý và hằng năm.

Tiết kiệm điện là một chủ trương đúng đắn cần cả cộng đồng cùng tham gia thực hiện. Chúng ta cần phát động phong trào trong cán bộ, công chức mỗi ngày làm việc tại công sở không bật máy điều hòa hay tắt sớm một đến hai giờ vào cuối buổi. Tại mỗi gia đình buổi tối chỉ bật một phần hai lượng bóng đèn nơi cần thiết, tạm ngắt tủ lạnh, không mở đèn, máy vi tính khi không cần thiết trong giờ cao điểm hằng ngày.

Nguồn: nhandan.org.vn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: