Chi Cục thuế quận Hoàn Kiếm mời chào hàng 30 bộ máy tính

Email In PDF.

-        Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước

-       Tên gói thầu        : 30 bộ máy tính

-       Tên dự án            : Mua sắm hàng hoá

-       Nguồn vốn          : Ngân sách

-       Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày  14 tháng 5 năm 2010 đến ngày 19 tháng 5  năm 2010  (trong giờ hành chính)

-       Địa chỉ phát hành: 885 Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội - điện thoại: 04.39263087

-       Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 08 giờ 00phút, ngày 19 tháng 05 năm 2010 tại 885 Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

-       HSĐX sẽ được mở công khai vào hồi 09 giờ,00phút (giờ Việt ), ngày 19tháng 05 năm 2010.

Theo thongbaomoithau.com


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: