Phòng giáo dục - Đào tạo huyện Mường Khương - Tỉnh Lào Cai mời chào hàng cạnh tranh

Email In PDF.

Phòng giáo dục - Đào tạo huyện Mường Khương - Tỉnh Lào Cai mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm văn phòng phẩm cấp không thu tiền cho học sinh vùng cao đặc biệt khó khăn năm học 2010 - 2011. Thời gian bán hồ sơ yêu cầu từ 8 giờ 00 phút ngày 28 tháng 06 năm 2010 tại Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Mường Khương - Lào Cai. Hạn cuối cùng nhận hồ sơ đề xuất 8 giờ 00 phút ngày 06 tháng 07 năm 2010.

Phòng giáo dục - Đào tạo huyện Mường Khương - Tỉnh Lào Cai có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo luật đấu thầu đối với gói thầu: Mua sắm văn phòng phẩm cấp không thu tiền cho học sinh vùng cao đặc biệt khó khăn năm học 2010 - 2011 

+ Nguồn vốn : Chương trình mục tiêu Giáo dục & Đào tạo huyện Mường Khương 2010

+ Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh chanh ( Trong nước ) 

Bên mời thầu mời tất cả các nhà thầu có năng lực,kinh nghiệm và quan tâm đến gói thầu nêu trên có thể tìm hiểu thông tin chi tiết  . 

Phòng giáo dục - Đào tạo huyện Mường Khương 

Thi trấn Mường Khương - Huyện Mường Khương - Tỉnh Lào Cai 

Điện thoại số 020 3881208 số Fax 0203881208 

Và sẽ được mua hồ sơ yêu cầu hoàn chỉnh không hoàn lại với giá 500. 000 đồng 

( Năm trăm ngàn đồng chẵn ) tại Phòng giáo dục - Đào tạo huyện Mường Khương - Tỉnh Lào Cai.

Thời gian bán hồ sơ yêu cầu từ 8 giờ 00 phút ngày 28 tháng 06 năm 2010 (trong giờ hành chính) tại Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Mường Khương - Lào Cai 

Hạn cuối cùng nhận hồ sơ đề xuất 8 giờ 00 phút ( Giờ Việt Nam ) ngày 06 tháng 07 năm 2010 Tại Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Mường Khương  .  

Hồ sơ đề xuất sẽ được mở và đánh giá sau thời điểm đóng thầu cùng ngày tại Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Mường Khương - Tỉnh Lào Cai

Theo thongbaomoithau


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: