Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai chào hàng cạnh tranh: Cung ứng văn phòng phẩm, cấp phát không cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn huyện Si Ma Cai năm học 2010 – 2011

Email In PDF.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai mời thầu chào hàng cạnh tranh gói thầu: Cung ứng văn phòng phẩm, cấp phát không cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn huyện Si Ma Cai năm học 2010 – 2011. Thuộc dự án: Chương trình mục tiêu Quốc gia GD&ĐT 2010. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: 08h00 ngày 10 tháng 7 năm 2010 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 7 năm 2010.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

- Địa chỉ: Xã Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

- Điện thoại: 020.3796.027        fax: 0203.796.081.

2. Tên dự án: Chương trình mục tiêu Quốc gia GD&ĐT 2010.

3. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C

4. Tên chủ đầu tư: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Si Ma Cai.

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Cung ứng văn phòng phẩm, cấp phát không cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn huyện Si Ma Cai năm học 2010 – 2011.

B. Nội dung thông báo mời thầu

- Bên mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Si Ma Cai.

- Tên gói thầu: 

+ Cung ứng văn phòng phẩm, cấp phát không cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn huyện Si Ma Cai năm học 2010 – 2011.

- Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu Quốc gia Giáo dục 2010.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: 08h00 ngày 10 tháng 7 năm 2010 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Si Ma Cai.

- Địa chỉ: Xã Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

- Hạn cuối cùng tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Trước 14 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 7 năm 2010 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai./.

Theo thongbaomoithau


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: